Veel ondernemers lopen onwetend risico’s door onjuist gebruik algemene voorwaarden

31 december 2000

Veel ondernemers lopen risico’s doordat zij – zonder het te weten – onjuist of zelfs geen gebruik maken van algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden maken, mits zij toepasselijk zijn, deel uit van de met een wederpartij gesloten overeenkomst. Hierdoor kunnen ondernemers eenvoudig (een deel van) de overeenkomst naar hun hand zetten. In de praktijk blijkt dat veel ondernemers onjuist omgaan met algemene voorwaarden. De risico’s die deze ondernemers lopen zijn echter eenvoudig en tegen weinig kosten te verhelpen.

Daan Folgering en Nina Meuwese, advocaten Ondernemingsrecht bij BANNING,[NBSP]hebben al veel ondernemers geadviseerd over de wijze waarop met algemene voorwaarden dient te worden omgegaan.

Daan: ?Door middel van algemene voorwaarden kun je de overeenkomst die je sluit met je wederpartij uitbreiden met standaard voorwaarden. Hierdoor is het mogelijk belangrijke voorwaarden in de overeenkomst haast ongemerkt naar je hand te zetten. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen dat de eigen aansprakelijkheid verregaand wordt uitgesloten of ? van belang bij grensoverschrijdende overeenkomsten ? een keuze maken voor Nederlands recht en de Nederlandse rechter. In de praktijk zien wij nogal eens dat een ondernemer prachtige voorwaarden hanteert, maar deze niet juist van toepassing verklaart of niet ter hand stelt. Dan heb je dus niets aan die mooie voorwaarden. Gek is dat veel ondernemers denken het goed geregeld te hebben, maar dit blijkt in slechts weinig gevallen zo te zijn.?

Indien het onverhoopt tot een geschil komt, kun je maar beter zo sterk mogelijk staan. Algemene voorwaarden zijn dan vaak van doorslaggevende betekenis. Het komt er dan op aan of de gebruiker van algemene voorwaarden zich op de inhoud daarvan kan beroepen. De ervaring leert dat ondernemingen – als zij al algemene voorwaarden hebben – deze voorwaarden vaak niet op een juiste manier hanteren. Het is dan ook raadzaam eens te onderzoeken of uw onderneming de zaken wel goed heeft geregeld. Bij onjuist gebruik van de algemene voorwaarden zijn deze immers waardeloos. Een kritische blik op het gebruik van algemene voorwaarden kan uw bedrijf veel voordelen opleveren, terwijl de kosten zeer beperkt zijn en u deze zeker terug verdient!