Werkgever ontslaat werknemer wegens omstandigheden gelegen in de privésfeer

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

31 december 2000

De Rechtbank Haarlem, Sector kanton heeft onlangs geoordeeld over de vraag of een werkgever zijn werknemer mag ontslaan wegens omstandigheden gelegen in de privésfeer.

Werknemer is op 4 mei 2009 bij werkgever in dienst getreden. Na zijn indiensttreding is werknemer bevriend geraakt met X. Vervolgens is werknemer een liefdesrelatie begonnen met de echtgenote van zijn vriend / collega X. Op een gegeven moment heeft werknemer zicht met spanningsklachten ziek gemeld. Hierop heeft hij een brief van zijn werkgever ontvangen.

In de brief schrijft de werkgever over de begonnen liefdesrelatie en dat het bedrijfsbelang en het behouden van werkbare relaties van collega’s onderling en binnen de gezagsverhoudingen daarbij van doorslaggevend belang zijn. Werkgever is zich er daarbij goed van bewust dat er privéaspecten zijn waar een werkgever buiten staat. Echter, wanneer werknemer de liefdesrelatie doorzet, zal er een onwerkbare situatie ontstaan. De werkgever deelt werknemer mede dat hij op non-actief zal worden gesteld.

Werknemer heeft geprotesteerd tegen deze non-actiefstelling en zich beschikbaar gehouden zijn werkzaamheden te verrichten.

Werkgever verzoekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verandering in de omstandigheden. Dit omdat de arbeidsverhouding ernstig zou zijn verstoord. Werknemer verzoekt tot afwijzing van dit verzoek en stelt dat de werkgever zich niet met privéaangelegenheden mag bemoeien. Mocht de arbeidsovereenkomst toch worden ontbonden, verzoekt werknemer om toekenning van een vergoeding volgens de kantonrechtersformule.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat vooropgesteld dient te worden dat een werkgever in beginsel geen bemoeienis heeft met het privéleven van zijn werknemers. Echter staat het de werkgever vrij om – onder omstandigheden na een deugdelijke belangenafweging – beëindiging van het dienstverband te wensen. De werkgever heeft deze ruimte als de persoonlijke omstandigheden van de werknemer een goede uitvoering van het dienstverband ernstig (dreigen) te schaden terwijl in redelijkheid geen andere oplossingen bestaan.

In deze casus bestonden er gewichtige redenen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, vanwege een wijziging van omstandigheden op korte termijn. De kantonrechter concludeert tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en kent aan werknemer naar billijkheid een vergoeding toe van € 3500,- bruto.

Een werknemer dient erop bedacht te zijn dat in bepaalde omstandigheden een werkgever zijn werknemers mag ontslaan wegens omstandigheden gelegen in de privésfeer.

www.rechtspraak.nl, LJN: BU9411

Anneloes de Graaf-Ardts, LL.B