Preventief toezicht bij NV’s en BV’s per 1 juli 2011 afgeschaft

31 december 2000

Met ingang van 1 juli 2011 is het preventief toezicht bij NV’s en BV’s, bestaande uit het vereiste van een verklaring van geen bezwaar van de Minister van Justitie bij oprichting en bij statutenwijziging van een BV of een NV, afgeschaft.

Het systeem van preventief toezicht is vervangen door een systeem van doorlopende controle op rechtspersonen door het Ministerie van Justitie. Doel van deze doorlopende controle is de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen. Door het vervallen van de verklaring van geen bezwaar zal de oprichting van een BV of NV in de praktijk eenvoudiger worden en nog sneller kunnen plaatsvinden. Of door het wegvallen van het vereiste van de verklaring van geen bezwaar de oprichting ook goedkoper zal worden, zal de praktijk moeten uitwijzen.