Wet controle op rechtspersonen aangenomen door Eerste Kamer

31 december 2000

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet controle op rechtspersonen. Deze wet beoogt verbetering van het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen. Het middel voor deze verbetering staat omschreven in het rapport ‘Snel en secuur toetsen: het alternatief voor de verklaring van geen bezwaar’. Het plan is dat deze wet het preventieve toezicht, gebaseerd op de verklaring van geen bezwaar, vervangt door een nieuw systeem van doorlopende controle.

Het huidige systeem van het preventieve toezicht is een momentopname en richt zich alleen op de oprichting en statutenwijzigingen van NV’s en BV’s en niet op stichtingen. Zo wordt bij belangrijke mutaties na de oprichting niet preventief getoetst. Om criminaliteit, witwassen en de aanpak van de financiering van terrorisme aan te pakken is het preventieve toezicht ook niet toereikend.

Om de beperkingen van het huidige systeem op te vangen is het nieuwe systeem geëntroduceerd. Dit nieuwe systeem heeft als randvoorwaarde dat deze moet bijdragen aan een positief vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers. De beperkingen worden opgevangen door uitbreiding van de reikwijdte van de controle, uitbreiding van het controlesysteem met verenigingen en stichtingen en verbetering van het toezicht op rechtspersonen ter voorkoming van misbruik van deze rechtspersonen.

Met de inwerkingtreding (op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip) van de Wet controle op rechtspersonen zal de Wet documentatie vennootschappen komen te vervallen.