Wet voor kostendekkende griffierechten

31 december 2000

Het wetsvoorstel voor een kostendekkend griffiestelsel is op 31 maart 2011voor consultatie naar belanghebbende partijen gestuurd door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Voor 60% van de Nederlandse bevolking komt er een gereduceerd tarief. De minister voorkomt zo dat het recht op toegang tot de rechter in het geding komt. Niet alleen on- en minvermogenden worden gedeeltelijk gecompenseerd voor de hogere griffierechten, maar ook de middeninkomens krijgen compensatie.

Er zijn verschillende redenen voor het wetvoorstel. Een reden is de eigen verantwoordelijkheid van de rechtzoekende. Nu betalen alle belastingbetalers mee aan de rechtspraak. Uit onderzoek blijkt echter dat het gebruik van de rechtspraak niet evenredig over alle Nederlanders is verspreid. Gemiddeld gaat iedere Nederlander één keer in zijn leven naar de rechter, maar in werkelijkheid leggen vooral burgers met de hoogste en de laagste inkomens geschillen voor aan de rechter.

 

Het standaardtarief voor familiezaken voor de kantonrechter bedraagt € 125. Voor familiezaken en zaken tegen de overheid wordt € 500 geheven. De hoogte van het griffierecht is voor overige zaken gekoppeld aan de hoogte van het financieel belang van de zaak. Het minimumgriffierecht voor de kantonrechter voor zaken tot € 500 euro bedraagt bijvoorbeeld €125. Volgens de compensatieregeling betalen onvermogenden, minvermogenden en middeninkomens respectievelijk 25, 50 en 75% van het standaardtarief. Het tarief in hoger beroep en cassatie bedraagt 2,5 maal het tarief in de eerste aanleg.

Bedrijven en stichtingen betalen straks niet meer het dubbel tarief, maar hetzelfde bedrag dat ook natuurlijke personen betalen. Burgers die betrokken zijn in incassozaken blijven in het nieuwe stelsel ongeveer hetzelfde tarief betalen.

Lees verder: