Langdurig zieke werknemers voortaan gelijke aanspraken op opbouw vakantiedagen

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

31 december 2000

Per 1 januari 2012 treedt de nieuwe vakantiewetgeving in werking. De beperkte opbouw van vakantierechten voor gedeeltelijk en geheel arbeidongeschikte werknemers wordt geschrapt.

Vanaf deze datum hebben alle werknemers dus aanspraak op minimaal 4 x de overeengekomen arbeidsduur per week (de zgn. ‘wettelijke vakantiedagen’). De wijziging in de regelgeving was noodzakelijk door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Op dit moment hebben werknemers die langdurig ziek zijn (ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten werknemers) minder wettelijke vakantiedagen dan “gezonde” werknemers. Bij de nieuwe vakantiewetgeving krijgen langdurig zieke werknemers voortaan dezelfde aanspraken op minimum vakantie als andere werknemers.

Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat werknemers vanaf 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Deze dagen komen daarna te vervallen. De maximale termijn om wettelijke vakantiedagen op te nemen gaat niet gelden voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Extra vakantiedagen (dat wil zeggen de zgn. ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ zullen buiten deze nieuwe regeling vallen. De mogelijkheid bestaat om in onderling overleg de vervaltermijn te verlengen.