Kennisbank

12 maart 2021

“De Tien van Banning” met Theo Verbruggen, (mede-)eigenaar van De Mediamannen – verhalenvertellers in beeld en geluid

Bekijk video >

05 maart 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: WSNP. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:351, 5 maart 2021, 20/01989)

Betekenis art. 350 lid 5 Fw: van rechtswege faillissement? Mogelijkheid tot herstel einduitspraak: art. 31 en 32 Rv en gesloten stelsel van rechtsmiddelen. HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3476. Hoge Raad doet zelf zaak af. ECLI:NL:HR:2021:351, 5 maart 2021, 20/01989. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 maart 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht (ECLI:NL:HR:2021:345, 5 maart 2021, 19/04853)

Aanneming van werk. Procesrecht. Verwijzing naar schadestaatprocedure. Devolutieve werking van het hoger beroep. Passeren bewijsaanbod. ECLI:NL:HR:2021:345, 5 maart 2021, 19/04853. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 maart 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Overheidsprivaatrecht (ECLI:NL:HR:2021:339, 5 maart 2021, 19/03830)

Exploitatieovereenkomst met inspanningsverplichting voor gemeente om voortvarend te handelen m.b.t. aanvragen bouwvergunningen. Aansprakelijkheid voor te laat beslissen? Uitleg. Pas contractuele aansprakelijkheid in het geval dat op grond van onrechtmatige daad aansprakelijkheid bestaat? HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7040 (Eindhoven/curatoren) en HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7579 (Amsterdam/Have). ECLI:NL:HR:2021:339, 5 maart 2021, 19/03830. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

04 maart 2021

“De Tien van Banning” met Sylvester Eijffinger, emeritus hoogleraar Financiële Economie in Tilburg, emeritus president van de Tilburg University Society en lid van de Raad van Advies van Banning Advocaten

Bekijk video >

02 maart 2021

Arbeidsrecht IT & Privacy

Privacy werknemers beschermen betekent ook inbreukmakers aanpakken

Wat te doen als een medewerker toegang tot camerabeelden en inkloktijden van collega’s misbruikt voor privédoeleinden en richting collega’s suggestieve opmerkingen maakt over wat zij heeft gezien? Dergelijk gedrag rechtvaardigt volgens de kantonrechter te Rotterdam ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen. Wat was er aan de hand? De werkneemster in kwestie was bij haar werkgever belast met de controle van de werkurenregistratie, camerabewaking en naleving van de huisregels. Zij had daarom toegang tot het camerasysteem en het klok- en tijdregistratiesysteem. De werkgever had in het bijbehorend camerareglement bepaald dat de beelden alleen mochten worden gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht …

Lees meer >

01 maart 2021

“De Tien van Banning” – 5 more to go

Bekijk video >

26 februari 2021

“De Tien van Banning” met Maurits van Bouwdijk Bastiaanse van de Adelaer Group

Bekijk video >

22 februari 2021

Zorg

Medewerker checkt meerdere malen Elektronisch Patiënten Dossier. Wat kunt u doen als werkgever?

Zorginstellingen in Nederland kennen veel uitdagingen, zeker sinds de uitbraak van Covid 19. Het naleven van privacyregelgeving heeft niet de hoogste prioriteit. De actualiteit rondom het datalek bij de GGD maakt dat nu nog maar eens pijnlijk duidelijk. Er is door medewerkers van de GGD op grootschalige wijze gehandeld in persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders, afkomstig uit de 2 belangrijkste coronasystemen van de GGD. Het gaat om adressen, telefoonnummers, BSN-nummers en testresultaten. Het verkrijgen van die info was kinderlijk eenvoudig. Verder heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het OLVG Ziekenhuis deze week nog een fikse boete opgelegd.  Bij het verwerken van persoonsgegevens, zeker bijzondere …

Lees meer >

19 februari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële zaak (art. 392 Rv). Intellectuele eigendomsrecht (ECLI:NL:HR:2021:269, 19 februari 2021, 19/04586)

Handelsnaamwet (Hnw). Beschrijvende handelsnaam. Is voor bescherming o.g.v. art. 5 Hnw van beschrijvende handelsnamen zonder onderscheidend vermogen voldoende dat verwarringsgevaar bestaat, of zijn bijkomende omstandigheden vereist? Vrijhoudingsbehoefte. Vgl. voor domeinnamen HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning). ECLI:NL:HR:2021:269, 19 februari 2021, 19/04586. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 februari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Overheidsprivaatrecht. Procesrecht. Strafrecht (ECLI:NL:HR:2021:273, 19 februari 2021, 19/03244)

Door advocaten onder de Staat (openbaar ministerie) gelegd bewijsbeslag wegens beweerde schending van hun verschoningsrecht. Vordering Staat tot opheffing bewijsbeslag. Criteria Molenbeek-uitspraak (HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958). Vordering advocaten in geval van schending verschoningsrecht? Staan Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in de weg aan beslag? Aannemelijkheid vordering. Noodzaak beslag; vrees voor verlies bewijs. Voldoende bepaald omschreven bescheiden? Beoordeling gewichtige redenen als bedoeld in art. 843a lid 4 Rv in exhibitieprocedure. Toepasselijkheid van de art. 22 en 28 Rv in die procedure. Beslag op stukken strafzaak en strafrechtelijk onderzoek. Art. 436 en 703 Rv. Verschuldigdheid beslagkosten (art. …

Lees meer >

19 februari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Intellectuele eigendom. Merken- en handelsnaamrecht (ECLI:NL:HR:2021:271, 19 februari 2021, 19/02348)

Rechtsverwerking. Benelux merk. Art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. Betekenis van het begrip “ouder recht”. Vervolg van HR 15 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:42. Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het HvJEU over art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn 2008/95/EG (oud). ECLI:NL:HR:2021:271, 19 februari 2021, 19/02348. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 februari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Vernietiging meerpartijenovereenkomst. Verjaring (ECLI:NL:HR:2021:274, 19 februari 2021, 19/04300)

Is verjaring gestuit door mediation? Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken; ambtshalve toepassing (art. 25 Rv). Niet-ontvankelijkheid omdat niet alle partijen bij de overeenkomst in het geding zijn opgeroepen? Art. 3:51 lid 2 BW. Mogelijkheid tot herstel na verwijzing; art. 118 Rv. Gebondenheid verwijzingsrechter aan in cassatie niet of tevergeefs bestreden beslissingen m.b.t. stellingen en verweren van na verwijzing op te roepen partijen? ECLI:NL:HR:2021:274, 19 februari 2021, 19/04300. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 februari 2021

“De Tien van Banning” met Esmée Ficheroux van CSU

Bekijk video >

17 februari 2021

IT & Privacy

Google reviews (laten) verwijderen? Let op: de lat ligt hoog

Een (onterecht) lage of negatieve beoordeling op internet is voor veel ondernemingen erg vervelend. Met het grote aanbod online, zal een consument sneller kiezen voor een onderneming met een goede beoordeling. Des te vervelender is het als er nepreviews geplaatst worden. Dat dit niet zo gemakkelijk te verwijderen is, blijkt uit een recente gepubliceerde uitspraak. Deze uitspraak ging over een kort geding tegen Google door een bedrijf in de in- en verkoop van (o.m.) laptops. Het computerbedrijf verzoekt verwijdering van negatieve reviews. Zonder succes. Het wettelijke uitgangspunt Het uitgangspunt voor verwijderingsverzoeken is dat een internetplatform als Google gehouden is om reviews te …

Lees meer >

16 februari 2021

IT & Privacy

Praktische handvatten voor datalekken

Bij ontdekking van een datalek van persoonsgegevens moet snel worden gehandeld. Als er een meldingsplicht is bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens), dient het datalek binnen 72 uur na ontdekking gemeld te worden. Ook moeten betrokkenen soms worden geïnformeerd. De voorwaarden voor een meldingsplicht bestaat uit open normen en zijn daarom voor verschillende interpretaties vatbaar. Het Europese privacy adviesorgaan (EDPB) heeft daarom een document opgesteld met praktische handvatten voor veelvoorkomende datalekken. Aan de hand van een aantal voorbeeldsituaties wordt onder meer besproken of er een meldingsplicht is aan de toezichthouder en/of betrokkene(n). Wat is een datalek? Terug naar de basis. Een …

Lees meer >

12 februari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Antilliaanse zaak. IPR. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:230, 12 februari 2021, 19/03551)

Internationale bevoegdheid. Ambtshalve toepassing. Samenhang (art. 103 Rv Curaçao). Motiveringsklachten. ECLI:NL:HR:2021:230, 12 februari 2021, 19/03551. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 februari 2021

IT & Privacy Zorg

Autoriteit Persoonsgegevens legt (weer) boete op aan een ziekenhuis, voorbode voor de GGD?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte gisteren bekend een boete van EUR 440.000 te hebben opgelegd aan ziekenhuis OLVG. Het ziekenhuis had onvoldoende maatregelen getroffen om patiëntengegevens goed te beveiligen. Beveiliging in de zorg Omdat ziekenhuizen met medische persoonsgegevens werken, is een strenge beveiliging van de gegevens noodzakelijk. De Algemene Verordening Gegevensbescherming schrijft dan ook o.a. voor dat hoe gevoeliger de gegevens zijn, hoe beter deze beveiligd moeten worden. Op die manier worden de risico’s die gepaard gaan met het verwerken van medische gegevens zo veel als mogelijk beperkt. In de zorg is de norm voor de beveiliging neergelegd in de NEN 7510, …

Lees meer >

12 februari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:224, 12 februari 2021, 20/01028)

Niet-ontvankelijkheid van cassatieberoep tegen tussenbeschikking. Art. 426 lid 4 Rv; art. 401a lid 2 Rv. HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2578 en HR 9 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2306. ECLI:NL:HR:2021:224, 12 februari 2021, 20/01028. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 februari 2021

“De Tien van Banning” met Dick Engels van Amacom, The Amazing Company B.V.

Bekijk video >

08 februari 2021

Arbeidsrecht

Mediation in arbeidsconflicten

Arbeidsmediation: (hoe) werkt dat? Mediation is een vorm van conflictoplossing die steeds meer in werkrelaties wordt toegepast. Bij arbeidsmediation zoeken partijen gezamenlijk naar een manier om hun conflict op te lossen, onder professionele begeleiding van een mediator. Wanneer kan arbeidsmediation worden ingezet? Mediation in werkrelaties kan worden ingezet wanneer sprake is van een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling. Dat kan al in een vroeg stadium om escalatie van het conflict te voorkomen, maar mediation kan ook als alternatief voor een juridische procedure worden ingezet. Arbeidsmediation wordt in de praktijk ook regelmatig geadviseerd door bedrijfsartsen, bijvoorbeeld wanneer een werknemer arbeidsongeschikt …

Lees meer >

05 februari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2021:188, 5 februari 2021, 19/04818)

Opzegging arbeidsovereenkomst “per 1 maart 2018” o.g.v. langdurige arbeidsongeschiktheid. Is verzoekschrift toekenning transitievergoeding tijdig ingediend? Uitleg art. 7:672 lid 1 BW en art. 7:686a lid 4, onder b, BW. Kan suppletieregeling in CAO worden aangemerkt als gelijkwaardige voorziening in de zin van art. 7:673b BW? ECLI:NL:HR:2021:188, 5 februari 2021, 19/04818. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 februari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2021:177, 5 februari 2021, 19/04182)

Art. 3:51 lid 2 BW. Rechtsvordering tot vernietiging van koopovereenkomst; had het hof de rechtsvordering mogen behandelen en daarover mogen oordelen zonder dat alle partijen bij de koopovereenkomst in het geding waren betrokken? Vgl. HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:411. ECLI:NL:HR:2021:177, 5 februari 2021, 19/04182. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 februari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht (ECLI:NL:HR:2021:178, 5 februari 2021, 19/03030)

Beroep op schending mededelingsplicht (art. 7:928 BW); vereiste dat verzekeraar tijdig heeft gewezen op niet-nakoming mededelingsplicht onder vermelding gevolgen (art. 7:929 lid 1 BW); vraag aan wie die kennisgeving kan worden gedaan in geval van vermissing of overlijden verzekeringnemer. Stelplicht en bewijslast. ECLI:NL:HR:2021:178, 5 februari 2021, 19/03030. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 februari 2021

“De Tien van Banning” met Edward Voncken van KMWE en Brainport Industries

Bekijk video >

03 februari 2021

Familie- & Erfrecht

Gelijke draagplicht schulden gemeenschap

Als mensen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, dan dient aan het eind van het huwelijk de gemeenschap bij helfte te worden gedeeld. Dat volgt uit artikel 1:100 BW. Dat betekent dat ook schulden gelijk moeten worden verdeeld. Van die gelijke draagplicht kunnen de echtgenoten alleen bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed afwijken. Zij kunnen dan met elkaar overeenkomen dat een schuld geheel of voor het grootste deel gedragen wordt door één van de partijen. De schuldeiser heeft met zo’n afspraak niets te maken. Hij kan zijn schuld verhalen op de goederen van de schuldenaar en de goederen van …

Lees meer >

02 februari 2021

Familie- & Erfrecht

Een APK voor huwelijkse voorwaarden en testamenten

Estate planning verdient meer aandacht in de huidige tijd van toenemende wijzigingen in de persoonlijke levenssfeer. Zo kunnen geschillen na het overlijden worden voorkomen en sluiten de wensen van de overledene beter aan bij de actuele persoonlijke situatie. Tim Backx en Marjolein Hees schreven hier een artikel over in Fambizz. klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

29 januari 2021

Cassatie

Banning Cassatie: Verbintenissenrecht. Huurrecht bedrijfsruimte.

Aansprakelijkheid verhuurder voor schade veroorzaakt door gebrek in het gehuurde (aanwezigheid asbest); art. 7:208 BW. Beroep op exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Art. 6:248 lid 2 BW; vereiste terughoudendheid; motivering. ECLI:NL:HR:2021:153, 29 januari 2021, 20/00224. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 januari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2021:149, 29 januari 2021, 19/04375)

Buitencontractuele aansprakelijkheid accountant. Niet-wettelijke taak. Zorgplicht. Causaal verband schending zorgplicht en schade. Zorgplicht jegens anderen? ECLI:NL:HR:2021:149, 29 januari 2021, 19/04375. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 januari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arubaanse zaak. Erfrecht (ECLI:NL:HR:2021:147, 29 januari 2021, 19/04306)

Verdeling nalatenschap; beroep op opzettelijke verzwijging van tot huwelijksgemeenschap behorende goederen (art. 4:1090 BW Aruba; vgl. art. 4:1110 BW (oud)); ontslag erfgenaam als executeur-testamentair. ECLI:NL:HR:2021:147, 29 januari 2021, 19/04306. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 januari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht. Belastingrecht (ECLI:NL:HR:2021:143, 29 januari 2021, 19/03242)

Verkoop van aandelen in vennootschap, met garantie ter zake van aanwezige herinvesteringsreserve (art. 3.54 Wet IB 2001). Naderhand belastingaanslag op de grond dat geen voldoende vervangingsvoornemen meer bestond, althans dat herinvesteringsreserve op transactiedatum ingevolge art. 15e Wet Vpb is vrijgevallen. Is verkoper aansprakelijk ingevolge de garantie? In aanmerking te nemen omvang van de herinvesteringsreserve. Uitleg van de garantie; voor risico van verkoper dan wel koper komende omstandigheden. Causaal verband. ECLI:NL:HR:2021:143, 29 januari 2021, 19/03242. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 januari 2021

Cassatie

Conclusie P-G: Prejudiciële vragen over art. 7:262 BW.

Een vordering van huurder of verhuurder bij de kantonrechter na een uitspraak van de huurcommissie. Geldt de achtwekentermijn van art. 7:262 lid 1 BW ook voor een vordering in reconventie? ECLI:NL:HR:2021:76, 29 januari 2021, 20/03517. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 januari 2021

“De Tien van Banning” met Bob van Oosterhout van triple double sportmarketing en Heroes Den Bosch

Bekijk video >

28 januari 2021

Familie- & Erfrecht

Verlaging partneralimentatie vanwege luxe levensstijl ex-partner?

Indien een wijziging van omstandigheden zich voordoet kan zowel de alimentatiegerechtigde, als de alimentatieplichtige, een verhoging of verlaging van de geldende partneralimentatie vragen. Deze wijziging van de partneralimentatie kan in bepaalde gevallen zelfs met terugwerkende kracht ingaan, gepaard met de bijbehorende na- of terugbetalingsverplichting. In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 november 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:9745) ging het om de vraag of de vrouw nog behoefte heeft aan een bijdrage van de man, nu zij door haar nieuwe partner wordt voorzien van de nodige luxe cadeaus. Wat was het geval? De nieuwe partner van de vrouw betaalt voor haar luxe vakanties, …

Lees meer >

27 januari 2021

“De Tien van Banning” preview

Bekijk video >

25 januari 2021

Familie- & Erfrecht

Brexit en de gevolgen voor u op het gebied van internationaal familie-erfrecht

Na een jarenlange aanloop is het dan toch echt zover; Brexit is een feit. Dit betekent dat zowel de Europese verordeningen, als de verdragen waarvan het Verenigd Koninkrijk lid was als onderdeel van de Europese Unie, niet langer van kracht zijn in het Verenigd Koninkrijk. Wat heeft dit voor familie-erfrechtelijke gevolgen voor u? Wij hebben het voor u uitgezocht en op een rij gezet. Is het internationaal familie-erfrecht op u van toepassing? Indien er sprake is van internationale aspecten in uw relatie, is het internationaal familie-erfrecht van toepassing. Bij internationale feiten die in het kader van Brexit van belang kunnen zijn moet …

Lees meer >

22 januari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2021:108, 22 januari 2021, 20/01222)

Beëindiging ouderlijk gezag; art. 1:266 lid 1, onder a, BW. EHRM 10 september 2019, zaaknr. 37283/13 (Strand Lobben/Noorwegen). ECLI:NL:HR:2021:108, 22 januari 2021, 20/01222. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 januari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Overheidsprivaatrecht. Internationaal strafrecht (ECLI:NL:HR:2021:106, 22 januari 2021, 19/04796)

Kort geding tegen overneming door Staat van tenuitvoerlegging Engelse straf. Art. 2 lid 1 Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen (VOGP). Gewaarmerkt afschrift (art. 6 lid 2, onder a, VOGP). Toepassingsbereik art. 2 lid 1 Aanvullend Protocol VOGP. ECLI:NL:HR:2021:106, 22 januari 2021, 19/04796. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 januari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in het belang der wet. Faillissementsgijzeling (art. 87 Fw) (ECLI:NL:HR:2021:102, 22 januari 2021, 20/03587)

In verzekerde bewaringstelling van bestuurder van gefailleerde vennootschappen (art. 87 Fw in verbinding met art. 106 Fw). Loopt wettelijke termijn van art. 87 lid 3 Fw door gedurende voorwaardelijke schorsing? Dient de rechter vrijheidsbeperkende voorwaarden die aan de schorsing zijn verbonden, periodiek te toetsen, onder meer op proportionaliteit en subsidiariteit? ECLI:NL:HR:2021:102, 22 januari 2021, 20/03587. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 januari 2021

Familie- & Erfrecht

Estate planning: wanneer is er sprake van een schenking bij gehuwden?

Recentelijk zijn  twee uitspraken verschenen over vermeende schenkingen tussen echtgenoten. In beide zaken heeft de belastingdienst een aanslag schenkbelasting opgelegd en in beide gevallen heeft de rechter geoordeeld dat deze aanslag onterecht was. Wat speelde er in deze zaken en wat kunnen deze uitspraken voor u betekenen? ECLI:NL:PHR:2020:989   Echtgenoten zijn in deze zaak op 1 september 2008 huwelijkse voorwaarden aangegaan. Hierin hebben zij elke gemeenschap van goederen uitgesloten, met uitzondering van één beperkte gemeenschap van bankrekening (en/of-rekening). Dezelfde dag stortte de man € 10.000.000 op deze en/of-rekening en op 22 september stapte het paar in het huwelijksbootje. Nadat de man in 2012 …

Lees meer >

15 januari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:43, 15 januari 2021, 19/03778)

Voeging in hoger beroep van partij die al in eerste aanleg gevoegde partij was. Vervolg van HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:601. ECLI:NL:HR:2021:43, 15 januari 2021, 19/03778. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 januari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid assurantietussenpersoon. Onderverzekering (ECLI:NL:HR:2021:44, 15 januari 2021, 19/04206)

Is verzekeringnemer jegens de assurantietussenpersoon gebonden aan de vaststelling van de brandschade volgens de polisvoorwaarden? ECLI:NL:HR:2021:44, 15 januari 2021, 19/04206. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 januari 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:38, 8 januari 2021, 19/05650)

Is verwijzing naar schadestaatprocedure mogelijk bij veroordeling van borg tot vergoeding van schade die de hoofdschuldenaar verschuldigd is wegens tekortschieten in diens verbintenis jegens de schuldeiser? Art. 612 Rv; art. 7:850 BW; art. 7:854 BW. ECLI:NL:HR:2021:38, 8 januari 2021, 19/05650. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 januari 2021

IT & Privacy

Spoofing van jouw website; wat is het en wat kan je ertegen doen?

Internetoplichting komt steeds vaker voor. Zowel particulieren als bedrijven zijn hier slachtoffer van. Een voorbeeld is een website van een bedrijf nabouwen om bezoekers te doen geloven dat deze gekopieerde website tot dat bedrijf behoort. Dit wordt ook wel spoofing genoemd. Hoe deze oplichtingsmethode werkt en wat je ertegen kan doen lees je in deze blog. Hoe werkt spoofing? Bij spoofing van een website wordt de ‘echte’ website van een bedrijf nagebouwd door een kwaadwillende (hierna ‘oplichter’ genoemd). Dit kost de oplichter vaak slechts enkele minuten. De twee websites zullen nagenoeg identiek zijn. Het verschil bestaat meestal slechts uit de toevoeging of …

Lees meer >

18 december 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Internationaal recht. Immuniteit van executie (ECLI:NL:HR:2020:2103, 18 december 2020, 19/03142 en 19)

Beslag onder private, door vreemde staat gehouden vennootschap die geen beroep kan doen op zelfstandigheid. Publieke bestemming beslagen goederen? ECLI:NL:HR:2020:2103, 18 december 2020, 19/03142 en 19/03144. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

18 december 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Verstekverlening (ECLI:NL:HR:2020:2101, 18 december 2020, 20/02858)

Art. 45 en 121 Rv. Betekening exploot door deurwaarder, zonder vermelding in het exploot van de woonplaats van verweerster omdat zij ‘geheim adres’ heeft (art. 2.59 Wet basisregistratie personen). ECLI:NL:HR:2020:2101, 18 december 2020, 20/02858. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 december 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Europees recht (ECLI:NL:HR:2020:2007, 11 december 2020, 19/04639)

Voorlopig getuigenverhoor. Gebrek aan belang? Beschermingsbereik van art. 108 lid 3 VWEU. ECLI:NL:HR:2020:2007, 11 december 2020, 19/04639. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 december 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Beroep op verrekening (ECLI:NL:HR:2020:2005, 11 december 2020, 19/03430)

Beoordelingsmoment bevoegdheid tot verrekening. Art. 6:127 en 6:129 BW. Verhouding tussen art. 6:127 BW en art. 6:136 BW. Taak rechter in hoger beroep. ECLI:NL:HR:2020:2005, 11 december 2020, 19/03430. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 december 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad. Faillissementsrecht (ECLI:NL:HR:2020:2004, 11 december 2020, 19/03248)

Is de schuldeiser die een faillissement uitlokt dat naderhand op grond van een rechtsmiddel wordt vernietigd, aansprakelijk voor de schade die de schuldenaar daardoor lijdt? ECLI:NL:HR:2020:2004, 11 december 2020, 19/03248. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 december 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2020:2003, 11 december 2020, 19/03174)

Verkoop van woningen. Lichthinder voor woningen door winteropenstelling nabijgelegen tennispark. Non-conformiteit? Art. 7:17 BW. ECLI:NL:HR:2020:2003, 11 december 2020, 19/03174. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >
1 2 13 14 15 99 100