Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

30 april 2021

Opzegging van distributieovereenkomst tegen korte contractuele termijn, gevolgd door opzegging tegen langere contractuele termijn. Uitleg van contractuele opzeggingsregeling in het licht van Verordening (EG) 1400/2002 en rechtspraak van HvJEU. Belang bij conversie van ongeldige opzegging in geldige opzegging? Verwijzing naar schadestaatprocedure zonder vaststelling van grondslag voor aansprakelijkheid?

ECLI:NL:HR:2021:667, 30 april 2021, 20/00140.

Lees hier de volledige uitspraak.