Uitspraak Hoge Raad: WSNP. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

05 maart 2021

Betekenis art. 350 lid 5 Fw: van rechtswege faillissement? Mogelijkheid tot herstel einduitspraak: art. 31 en 32 Rv en gesloten stelsel van rechtsmiddelen. HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3476. Hoge Raad doet zelf zaak af.

ECLI:NL:HR:2021:351, 5 maart 2021, 20/01989.

Lees hier de volledige uitspraak.