Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht. Procesrecht. Verdeling nalatenschap.

expertise:

Cassatie

23 april 2021

Art. 3:301 lid 2 BW en art. 433 Rv. Veroordeling tot medewerking aan levering registergoed met bepaling dat vonnis in de plaats treedt van een deel van de leveringsakte (art. 3:300 lid 2 BW). Hoger beroep niet ingeschreven in het rechtsmiddelenregister. Niet-ontvankelijkheid hoger beroep? Hoge Raad doet zelf de zaak af.

ECLI:NL:HR:2021:647, 23 april 2021, 19/05374.

Lees hier de volledige uitspraak.