Privacy werknemers beschermen betekent ook inbreukmakers aanpakken

expertise:

IT & Privacy

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

02 maart 2021

Wat te doen als een medewerker toegang tot camerabeelden en inkloktijden van collega’s misbruikt voor privédoeleinden en richting collega’s suggestieve opmerkingen maakt over wat zij heeft gezien?

Dergelijk gedrag rechtvaardigt volgens de kantonrechter te Rotterdam ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen.

Wat was er aan de hand?

De werkneemster in kwestie was bij haar werkgever belast met de controle van de werkurenregistratie, camerabewaking en naleving van de huisregels. Zij had daarom toegang tot het camerasysteem en het klok- en tijdregistratiesysteem. De werkgever had in het bijbehorend camerareglement bepaald dat de beelden alleen mochten worden gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht (beveiliging). Werknemers die toegang hadden, moesten op basis van het reglement bovendien vertrouwelijk en integer met de beelden omgaan.

De werkneemster blijkt het met deze regel en de privacy van haar collega’s niet zo nauw te nemen:

  • Ze stelde bij een P&O-adviseur vragen over hoe is omgegaan met de hersteldmelding, ziekte en vakantie van een collega, op basis van de urenregistratie die zij had gezien.
  • Tegen twee collega’s die enkele dagen gelijktijdig hadden in geklokt, zei ze: “Zo, dat is de vierde keer op rij, slapen jullie bij elkaar ofzo?”.
  • Tegen een van die collega’s zei ze bovendien: “had je mij zo maar eens aangeraakt”, nadat ze op camerabeelden had gezien dat hij een collega met zijn hand had aangeraakt.

 

De werkgever accepteert deze inbreuk op de privacy van haar collega’s niet en dient een ontbindingsverzoek in.

Werkneemster stelt bij de rechter dat zij tot voor kort een intieme relatie had met een van de betreffende collega’s en dat daarom geen sprake zou zijn van een privacyschending. Ze zou, zo is haar verhaal, hebben gehandeld uit emotie, nadat deze collega de relatie had verbroken.

Uitspraak rechter

Dit verweer maakt bij de rechter weinig indruk. Zelfs als zij uit emotie zou hebben gehandeld, dan maakt dat volgens de rechter nog niet dat de werkneemster geen verwijt kan worden gemaakt. Van een werknemer die belast is met het omgaan met privacygevoelige informatie, mag worden verwacht dat ze daarmee vertrouwelijk en integer omgaat, óók als er emotioneel belastende omstandigheden zijn. Bovendien moesten ook andere collega’s dan de ex-geliefde een inbreuk op hun privacy verduren.

De rechter acht ontbinding van de arbeidsovereenkomst door dit handelen gerechtvaardigd. Met een lichtere maatregel (zoals een waarschuwing) kon niet worden volstaan. Op de werkgever rust namelijk de verplichting om de privacy van haar werknemers te beschermen. Zij moet waarborgen dat personen in haar organisatie die toegang hebben tot persoonsgegevens daar vertrouwelijk en integer mee omgaan.

De rechter besluit uiteindelijk, dat van ernstig verwijtbaar handelen door de werkneemster géén sprake is geweest. Enerzijds vanwege het beroep op de ‘emotionele omstandigheden’ en anderzijds vanwege het feit dat zij de informatie die zij richting haar collega’s gebruikte, had verkregen toen zij voor de normale uitoefening van haar werk de systemen raadpleegde. De werkneemster houdt aan de ontbinding derhalve, ondanks haar handelen, wel een transitievergoeding over.

Conclusie

Deze uitspraak laat zien dat de bescherming van de privacy van andere werknemers voor werkgevers reden kan (en moet) zijn om op te treden tegen collega’s die daar inbreuk op maken. Hoewel de rechter die link niet legt, is dat een verplichting die in mijn optiek ook uit de norm van goed werkgeverschap voortvloeit. De uitspraak laat verder zien dat in dit soort situaties – afhankelijk van de omstandigheden – een lichte maatregel zoals een waarschuwing niet per definitie volstaat, maar dat ook een beëindiging van de arbeidsovereenkomst het gevolg kan zijn. Voor werkgevers kan het bij het sanctioneren van dergelijk gedrag, een sanctiebepaling in (bijvoorbeeld) een camerareglement behulpzaam zijn.

Vragen naar aanleiding van deze uitspraak of over de (bescherming van de) privacy van uw werknemers? Neem dan gerust contact op met Suzan Wolters of één van de andere leden van het Privacy-team.