Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële zaak (art. 392 Rv). Intellectuele eigendomsrecht.

expertise:

Cassatie

19 februari 2021

Handelsnaamwet (Hnw). Beschrijvende handelsnaam. Is voor bescherming o.g.v. art. 5 Hnw van beschrijvende handelsnamen zonder onderscheidend vermogen voldoende dat verwarringsgevaar bestaat, of zijn bijkomende omstandigheden vereist? Vrijhoudingsbehoefte. Vgl. voor domeinnamen HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning).

ECLI:NL:HR:2021:269, 19 februari 2021, 19/04586.

Lees hier de volledige uitspraak.