Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

12 maart 2021

Verzoek heropening getuigenverhoor. Aan afwijzing van het verzoek te stellen eisen. HR 13 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2134 en HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3922.

ECLI:NL:HR:2021:374, 12 maart 2021, 20/01364.

Lees hier de volledige uitspraak.