Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

16 april 2021

Art. 7:678 BW. Ontslag op staande voet. Vernietiging ontslag en herstel arbeidsovereenkomst? Dringende reden voor werkgever? Aard en ernst gedrag werknemer; ongeoorloofde afwezigheid? Handelwijze werkgever. HR 12 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2849.

ECLI:NL:HR:2021:596, 16 april 2021, 19/05890.

Lees hier de volledige uitspraak.