Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Belastingrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

09 april 2021

Verzet tegen invordering speelvergunningsrechten Sint Maarten. Heeft de Ontvanger exclusieve procesbevoegdheid? Is in een geschil over aanslagen speelvergunningsrechten, nu de belastingrechter ter zake niet bevoegd is, de burgerlijke rechter of de administratieve LAR-rechter bevoegd?

ECLI:NL:HR:2021:539, 9 april 2021, 19/04993.

Lees hier de volledige uitspraak.