Uitspraak Hoge Raad: Overheidsprivaatrecht.

expertise:

Cassatie

05 maart 2021

Exploitatieovereenkomst met inspanningsverplichting voor gemeente om voortvarend te handelen m.b.t. aanvragen bouwvergunningen. Aansprakelijkheid voor te laat beslissen? Uitleg. Pas contractuele aansprakelijkheid in het geval dat op grond van onrechtmatige daad aansprakelijkheid bestaat? HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7040 (Eindhoven/curatoren) en HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7579 (Amsterdam/Have).

ECLI:NL:HR:2021:339, 5 maart 2021, 19/03830.

Lees hier de volledige uitspraak.