Kennisbank Publicaties

24 april 2024

‘De advocatenpet leren af te zetten’

Vandaag verscheen bij Het Financieele Dagblad de succesvolle jaargids “Advocatuur 2024“. In deze editie een uitgebreid verslag van de Ronde Tafel, waar Henk Brat (partner Corporate/M&A) aan deelnam, en een interview met Jan-Willem de Tombe (bestuursvoorzitter) over de professionalisering van advocatenkantoren, de belangrijkste aandachtspunten in de uitvoering van onze strategie voor dit jaar en wat deze strategie vergt van onze kantoorgenoten. Oftewel: de advocatenpet leren af te zetten!  Het volledige interview (p. 23) en het verslag van de Ronde Tafel (p. 9) is via deze link te lezen.  

Lees meer >

18 december 2023

Familie- & Erfrecht

IPR? Kom maar op!

In toenemende mate spelen grensoverschrijdende aspecten een rol bij de afwikkeling van een nalatenschap. Instanties zoals het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) en het Notarieel Bureau (NB) staan menig erfrechtadvocaat in dergelijke situaties bij. Maar mag van de moderne erfrechtadvocaat niet meer worden verwacht? Moet het ‘angstvallig’ kijken naar zulke instanties niet (wat meer) worden ingeruild voor eigen kennis, toch in ieder geval in de basis, van het internationaal privaatrecht (IPR)? Dian Lauran en Marjolein Hees staan hierbij stil in een gloednieuwe editie (nr. 6) van het Tijdschrift Erfrecht.  

Lees meer >

13 september 2023

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

Leven na de dood

Freek de Jonge zong er al over: “er is leven na de dood”. Dat geldt zeker voor IE-rechten. Marjolein Hees en Ranee van der Straaten schreven hier een mooi artikel over in de recente editie van het Vakblad Estate Planning (nr. 82).  

Lees meer >

30 mei 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

Fullservice-kantoor Banning: wij weten elkaars expertise snel te vinden

In onderstaand interview voor VG Visie 𝐙𝐨𝐦𝐞𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 komt o.a. de brede advisering op 𝐝𝐮𝐮𝐫𝐳𝐚𝐚𝐦𝐡𝐞𝐢𝐝 en 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 aan bod, die in de dagelijkse praktijk van kantoorgenoot Arjen de Bruijn een steeds grotere rol gaat spelen en hoe bundeling van de kennis van Banning op verschillende rechtsgebieden van meerwaarde is voor de opdrachtgevers.  

Lees meer >

09 mei 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Vormen van zekerheid voor nakoming van verplichtingen uit hoofde van koopovereenkomst

Bij bedrijfsovernames is het gebruikelijk dat de koper bepaalde zekerheden wil met betrekking tot garanties en vrijwaringen. In het artikel, dat Lieke van Aarssen schreef voor Brookz – platform voor bedrijfsovername, legt zij uit welke varianten van zekerheid in de praktijk regelmatig voorkomen.

Lees meer >

08 maart 2023

Ondernemingsrecht - M&A

M&A in the Netherlands: key issues to be aware of

Henk Brat en Thomson Reuters hebben een video opgenomen waarin vijf belangrijke punten worden besproken waarmee rekening moet worden gehouden bij een M&A-deal in Nederland.  Bekijk de volledige (Engelstalige) video via Practical Law.

Lees meer >

08 maart 2023

Ondernemingsrecht - M&A

M&A in Nederland: Belangrijke kwesties waarvan u op de hoogte moet zijn

In een recente video bespreken Henk Brat en Thomson Reuters vijf belangrijke aandachtspunten bij een M&A-deal in Nederland. Het is essentieel om met deze punten rekening te houden als je je verdiept in de wereld van fusies en overnames (M&A). Ben je geïnteresseerd om meer te leren en je inzicht te vergroten? Dan nodigen we je uit om de volledige video (in het Engels) te bekijken. Je kunt deze vinden op Practical Law. Maak gebruik van deze bron om je begrip van M&A-deals verder te ontwikkelen en te verfijnen. Deze video levert niet alleen waardevolle informatie, maar biedt ook praktische inzichten …

Lees meer >

22 februari 2023

Arbeidsrecht

Nieuwe wetgeving klokkenluidersregeling

De Eerste Kamer heeft in januari het wetsvoorstel aangenomen dat de Wet huis voor klokkenluiders wijzigt. Er verandert veel. Bestaande regelingen moeten worden aangepast.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Lees meer >

20 januari 2023

IT & Privacy

Privacy gewaarborgd, ook internationaal

Toen Emma Handson een zzp’er wilde inhuren die werkt vanuit Curaçao, was dat niet zo simpel als het klinkt. In samenwerking met Banning Advocaten moesten ze ervoor zorgen dat documenten van klanten met behoud van privacy mochten worden overgedragen, zodat deze zzp’er ermee aan de slag kon. Klinkt ingewikkeld misschien, maar advocaat Floortje Eijdems van Banning Advocaten legt het graag uit. Klik hier om het volledige interview te lezen.

Lees meer >

30 november 2022

Ondernemingsrecht - M&A

“Ondernemers verkopen hun bedrijf maar één keer”

Ons gespecialiseerde M&A-team neemt deze ondernemers bij de hand tijdens zo’n proces.   Hoe wij dit aanpakken? “Onze kracht zit in het bieden van dezelfde kwaliteit als grotere kantoren, maar dan met kleinere teams en tegen een redelijk tarief. Daag ons uit en wij leveren topkwaliteit.”    Lees hieronder het volledige interview van ons M&A-team in de Brookz 500.

Lees meer >

02 november 2022

Arbeidsrecht

WIA-keuring 60+ vereenvoudigd…. als werkgever en werknemer dat wensen.

Het UWV kampt met forse achterstanden bij de zogeheten sociaal-medische beoordelingen bij de WIA-aanvragen. SZW-minister Van Gennip heeft daarom maatregelen genomen. Eén daarvan is de tijdelijke introductie van de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers per 1 oktober jl.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Lees meer >

12 oktober 2022

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectuele eigendomsrechten in het erfrecht

De hedendaagse technologie stelt iedere burger in staat tot het maken van creaties. Waar dat voorheen nog was voorbehouden aan de klassieke artistieke geesten van deze wereld, zoals de schrijver of schilder, fotograferen, bloggen, vloggen, en podcasten wij er met elkaar massaal op los. Welke rechten vloeien voort uit deze creatieve content? Zijn dit rechten die na overlijden vererven? Zo ja, aan wie komen deze rechten dan toe? Ranee van der Straaten en Marjolein Hees hebben de krachten gebundeld en schreven hiervoor een artikel in TE. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Lees meer >

07 september 2022

Arbeidsrecht

Wet Werken waar je wilt: steviger rechten voor de werknemer

Het begon als reactie op werkgevers die ondanks een dwingend thuiswerkadvies werknemers tijdens de coronapandemie naar kantoor lieten komen: het wetsvoorstel Werken waar je wilt. Onlangs is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Lees meer >

27 juni 2022

Meer dan alleen maar kantoor..

Philip van der Ven en Jan-Willem de Tombe vertellen in het interview in Mr. hoe ons kantoorpand in ‘s-Hertogenbosch door middel van een grootschalige renovatie uit een diepe winterslaap is gehaald.

Lees meer >

11 mei 2022

Arbeidsrecht

Alleen met objectieve reden nevenactiviteiten verbieden

Komende zomer wordt een wetswijziging verwacht die gevolgen heeft voor het kunnen inroepen van een nevenactiviteitenbeding. Zo’n beding staat in veel arbeidsovereenkomsten en is doorgaans zo geformuleerd dat de werknemer toestemming van de werkgever nodig heeft voor het verrichten van (bepaalde) nevenactiviteiten. Op dit moment stelt de wet geen eisen aan de motivering van zo’n verbod en weigerig van toestemming.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

24 maart 2022

Banning Advocaten: Je krijgt maar één keer de kans

Met je gehele kantoor verhuizen naar het voormalige Paleis van Justitie. Welk advocatenkantoor durft die gelegenheid te grijpen en maakt er vervolgens een warme ontmoetingsplek van? Banning Advocaten natuurlijk. ‘Vanuit deze unieke locatie willen wij een verbindende rol vervullen in de regio’, zegt Jan-Willem de Tombe (49). ‘Denk aan een clubhuis in een paleis.’ Het volledige interview is te lezen via Regio Business.

Lees meer >

30 november 2021

Ondernemingsrecht - M&A

‘We zijn inhoudelijk gedreven en resultaatgericht. De ondernemer staat altijd centraal.’

Afgelopen donderdag verscheen onderstaand interview met Henk Brat, Matthijs Steenpoorte, Peter Kruit en Suzanne Lodder in de Brookz 500.   

Lees meer >

04 november 2021

Helemaal hip: volg online een justitiepaleisrenovatie

Het lijkt wel een trend: het online verslag doen van de renovatie van justitiegebouwen. Het voormalige Paleis van Justitie in Den Bosch, waar tot 1999 rechtbank en gerechtshof huisden, wordt sinds een paar jaar door Banning Advocaten gehuurd. Het pand, eveneens een rijksmonument, was toe aan een forse renovatie. Die is via de kantoorwebsite en YouTube te volgen: in vier afleveringen wordt het hele traject in beeld gebracht.  Lees het volledige artikel in Mr. Online. 

Lees meer >

21 oktober 2021

Het kantoorpand inzetten als positionering? Banning doet het!

Deze week verscheen het interview met Jan-Willem de Tombe over de renovatie van ons kantoorpand en de (her)positionering daarvan in Mutsaerts Magazine.

Lees meer >

15 september 2021

Ondernemingsrecht - M&A

Brochure Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet draagt bij aan de professionalisering van het bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties en stichtingen. In onderstaande brochure geven we een korte toelichting op de gevolgen van deze wet voor uw vereniging, stichting of coöperatie. Deze brochure is tevens te downloaden met de knop links.

Lees meer >

25 mei 2021

Arbeidsrecht

Recht op doorbetaald ouderschapsverlof in zicht

Ouderschapsverlof wordt op dit moment niet doorbetaald, tenzij de werknemer het geluk heeft dat in diens CAO anders is bepaald. Dit wijzigt door de Wet betaald ouderschapsverlof, die recent door de Tweede Kamer is aangenomen. Op grond van deze wet krijgen ouders recht op 9 weken (gedeeltelijk) doorbetaald ouderschapsverlof. Suzan Wolters schreef hier een artikel over in PW. klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

19 maart 2021

Ingrijpende restauratie van oude Paleis van Justitie: ‘Open voor bijzondere activiteiten’

Het ruim 100 jaar oude gebouw aan de Bossche Spinhuiswal waar het gerechtshof was gevestigd wordt vanaf volgende week ingrijpend gerestaureerd en gerenoveerd. Eigenaar De Renschdael Groep gaat het pand samen met huurder Banning Advocaten opknappen en toekomstbestendig maken. Het moet ook uitnodigender worden. Vanaf begin volgend jaar is één van de statige zittingszalen geschikt als ontmoetingsruimte, als ware het een ‘clubhuis’. 

Lees meer >

02 februari 2021

Familie- & Erfrecht

Een APK voor huwelijkse voorwaarden en testamenten

Estate planning verdient meer aandacht in de huidige tijd van toenemende wijzigingen in de persoonlijke levenssfeer. Zo kunnen geschillen na het overlijden worden voorkomen en sluiten de wensen van de overledene beter aan bij de actuele persoonlijke situatie. Tim Backx en Marjolein Hees schreven hier een artikel over in Fambizz. klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

13 oktober 2020

Arbeidsrecht

Eerste ontbinding arbeidsovereenkomst op cumulatiegrond (i-grond)

Recent is door de Rechtbank-Midden Nederland voor de eerste keer een arbeidsovereenkomst met een werknemer ontbonden op de i-grond (de cumulatiegrond). Hoewel hier in de praktijk al veelvuldig een beroep op werd gedaan, leidde dat nog niet tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daar is nu verandering in gebracht. Stéfanie van Creij schreef hier een artikel over in PW. klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

15 juli 2020

IT & Privacy

Doorgifte van persoonsgegevens van en naar het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (EU) verlaten. Tot 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Gedurende die overgangsperiode blijft de AVG in het Verenigd Koninkrijk van kracht. Ondertussen onderhandelen partijen over de nieuwe verhoudingen, waaronder ook de uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens. De impact op het dataverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de lidstaten is afhankelijk van de uitkomst van deze onderhandelingen. Wieger Weijland amp; Floortje Eijdems schreven hier een artikel over in Privacyweb. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

08 juli 2020

Arbeidsrecht

Re-integreren in coronatijd: houd bij aan welke verplichtingen niet kan worden voldaan

Door de coronamaatregelen kan het re-integratieproces van zieke werknemers vertraging oplopen of stil komen te liggen. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf noodgedwongen is gesloten, waardoor er geen werkzaamheden in het kader van de re-integratie kunnen plaatsvinden. Of omdat de werknemer fysiek geen passende werkzaamheden kan uitvoeren vanwege werkvermindering. Het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen kan grote gevolgen hebben voor de werkgever. Stéfanie van Creij schreef hier een artikel over in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

10 juli 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Why active advertising services need active anticounterfeiting measures

A recent judgment in a dispute between Facebook and Tommy Hilfiger could have a significant impact on the fight against fakes. Hier heeft Ranee van der Straaten een artikel over geschreven dat is gepubliceerd in World Trademark Review.

Lees meer >

21 november 2018

Familie- & Erfrecht

Uitkering van de levensverzekering: voor de bank, de erfgenaam of de begunstigde?

Bij het regelen van een erfenis, raakt men dikwijls verzeild in de complexiteit van een levensverzekering die gekoppeld wordt aan een hypothecaire lening, mogelijk met onderpand aan de hypotheekbank. Dit kan extra ingewikkeld worden wanneer de langstlevende niet aangeduid is als erfgenaam. De manier waarop deze koppeling is georganiseerd – via de begunstiging en/of via verpanding- kan van cruciaal belang zijn voor zowel de erfgenamen als de langstlevende. Dit toont eigenlijk aan hoe belangrijk het is voor een estate planner om een goed overzicht te hebben van hoe het testament, de polis en de financieringsstructuur van de eigen woning samengaan, …

Lees meer >

13 juni 2018

Ondernemingsrecht - M&A

(annotatie Rob van Esch) JOR 2018/155, Rechtbank Amsterdam 21-03-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1601, C/13/626933 / HA ZA 17-360

Uitgangspunt is dat banken (automatische) overboekingen niet controleren en dat zij dat ook niet hoeven te doen (zie de Richtlijn nr. 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten in de interne markt en art. 7:542 BW). Banken hoeven dus geen naam-/nummercontrole uit te voeren. Wanneer een betaalopdracht wordt uitgevoerd op basis van een unieke identificator, zoals in dit geval een bankrekeningnummer, wordt de betaalopdracht geacht correct te zijn uitgevoerd wat betreft de met dat nummer gespecificeerde begunstigde. Dit betekent dat een bank niet aansprakelijk is voor het uitvoeren van een betaalopdracht als een klant per ongeluk een onjuist nummer intoetst, zoals door eiser is …

Lees meer >

25 mei 2018

Intellectueel Eigendomsrecht

Upcoming changes to Benelux trademark law as from 1 June 2018

The Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) will soon have new competencies. As from June 1st it will be possible for trademark owners to request BOIP for the cancellation of a trademark registration. BOIP may then rule about the claimed invalidity or revocation of an existing trademark registration. Although court proceedings will remain possible as well, this will provide an efficient alternative: procedurally, the request for cancellation will be quite similar to BOIP’s current opposition proceedings with time limits of 2 months. Another interesting change to Benelux trademark law is that in proceedings before BOIP from June 1st onwards, well-known trademarks may …

Lees meer >

07 mei 2018

Arbeidsrecht

Loondispensatie Participatiewet

Eind maart ontving de Tweede Kamer de Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet. In de notitie staan de ideeën van Staatssecretaris Van Ark voor het in de Participatiewet vervangen van de loonkostensubsidie door een loondispensatie. De Participatiewet geldt sinds 2015. De wet wil mensen met een arbeidsbeperking ondersteunen bij het vinden van werk. De mogelijkheden voor ondersteuning onder de Participatiewet zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie en bestaan uit (1) Indicatie banenafspraak, (2) advies indicatie beschut werk, en (3) de Wajong. De Participatiewet biedt een (aanvulling op het) inkomen tot een sociaal minimum. Stëffan de Jong schreef hier een artikel over in het vakblad PW, Magazine voor HR-professionals. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

04 mei 2018

Cassatie

Hoge Raad Uitspraak: Analyse van Civiel Recht in een Caribische Zaak uit Sint Maarten

Goederenrecht en Overheidseigendom. De discussie rondom deze onderwerpen is niet nieuw in juridische kringen. In deze context verwijst men vaak naar een onroerende zaak die geen andere eigenaar heeft (zoals beschreven in artikel 5:24 BWSM en artikel 572 (oud) BWNA). Wat volgt is vaak een uitleg van de notariële leveringsakte en tevens discussies over het tijdstip van inschrijving van de akte. Een interessant aspect dat hierbij vaak ter tafel komt, is het concept van verkrijgende verjaring en de interpretatie van bezit in dit scenario. Het is een complex debat dat aantoont dat juridisch jargon niet alleen voor de binnenste kring …

Lees meer >

04 mei 2018

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht. Gebrek aan draagkracht voldoende onderbouwd?

Partneralimentatie. Waardering van inkomensverklaringen van Belastingdienst Caribisch Nederland. ECLI:NL:HR:2018:688, 4 mei 2018, 17/04096 Klik hier voor de volledige uitspraak.

Lees meer >

04 mei 2018

Cassatie

Uitspraak van de Hoge Raad over Arbeidsrecht: Het Recht op Gratis Woonaccommodatie

CAO Bouwnijverheid: De definitie van ‘woning’ volgens artikel 55 CAO en de toepassing op arbeidsmigranten In het kader van de CAO Bouwnijverheid, wordt het begrip ‘woning’ zoals vermeld in artikel 55 van deze CAO, regelmatig ter discussie gesteld. Een van deze discussies betreft de vraag of een ‘woning’ hetzelfde betekent als een ‘gewone verblijfplaats’. Dit is een bijzonder relevante vraag in het geval van arbeidsmigranten, wiens verblijfplaatsen vaak variëren en flexibel zijn. De Hoge Raad heeft hier op 4 mei 2018 een uitspraak over gedaan in zaaknummer 17/00384 (ECLI:NL:HR:2018:678). Deze zaak draagt bij aan de voortdurende discussie over dit onderwerp en biedt …

Lees meer >

04 mei 2018

Cassatie

Uitspraak van de Hoge Raad over Civiel Recht: Verjaring (ECLI:NL:HR:2018:677, gedateerd 4 mei 2018, zaaknummer 17/00100)

Intellectuele eigendom. Een vordering tot schadevergoeding vanwege onrechtmatige wetgeving (foutieve implementatie van de Databankenrichtlijn). De start van de korte verjaringstermijn volgens artikel 3:310 lid 1 BW. Onbekendheid met of onzekerheid over de juridische beoordeling; kan dit een reden zijn voor een later startmoment? Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:552, NJ 2017/165 (Mispelhoef/Staat) en Hoge Raad 26 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR1739, NJ 2006/115 (Bosman/G). Verjaring van een voortdurende onrechtmatige daad. ECLI:NL:HR:2018:677, 4 mei 2018, nr. 17/00100 Wil je de volledige uitspraak lezen? Klik dan hier.”

Lees meer >

04 mei 2018

Cassatie

BANNING cassatie: Personen- en familie-erfrecht. Definitieve beëindiging alimentatieverplichting binnen twaalfjaarstermijn (art. 1:157 lid 4 BW).

Partneralimentatie. Hoge motiveringseisen; maatstaf. Belang van ‘afnemen’ of ‘vervallen’ van lotsverbondenheid; HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2058, NJ 2014/143. Vereiste behoedzaamheid bij beëindiging op datum in verleden. ECLI:NL:HR:2018:695, 4 mei 2018, nr. 17/02828 Klik hier voor de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 mei 2018

IT & Privacy

Privacyaspecten bij personeelsdossiers

Werkgevers leggen vrijwel altijd personeelsdossiers van hun werknemers aan. In dergelijke dossiers kunnen verschillende documenten worden opgenomen, zoals kopieën van contracten, een kopie van het identiteitsbewijs, verslagen van functioneringsgesprekken en waarschuwingen. Al deze documenten en gegevens kwalificeren als persoonsgegevens. Dit betekent dat de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) en straks de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing is. In deze blog wordt ingegaan op de privacyaspecten van het personeelsdossier. Ook wordt een aantal praktische handvatten gegeven. Welke documenten? Uitgangspunt is dat werkgevers alleen persoonsgegevens in het personeelsdossier mogen opnemen die noodzakelijk zijn voor het doel van het personeelsdossier, namelijk het bewaren van gegevens die …

Lees meer >

02 mei 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen

Met de steeds verdergaande internationalisering, kan bij ondernemers de behoefte ontstaan om een vennootschap te verplaatsen naar een ander land. Binnen Nederland kan een rechtspersoon meestal probleemloos een andere rechtsvorm aannemen, echter wordt het ingewikkelder als de vennootschap van of naar Nederland wil verhuizen. Tot op de dag van vandaag is er geen Europese regeling die de zogenoemde grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen regelt. Wat is grensoverschrijdende omzetting? Door grensoverschrijdende omzetting kan een vennootschap haar werkzaamheden verplaatsen naar een ander land. De vennootschap wordt omgezet, waardoor zowel de rechtsvorm als de nationaliteit van de rechtspersoon wijzigen, zonder dat deze vennootschap ophoudt te bestaan, …

Lees meer >

06 april 2018

Arbeidsrecht

(voorstel) Uitbreiding geboorteverlof

Op de website Interconsultatie.nl verscheen onlangs het voorstel voor een Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Fraai afgekort tot WIEG. Eenieder met een mening had tot 19 maart de tijd om van het voorstel iets te vinden. Stëffan de Jong schreef hier een artikel over in het vakblad PW, Magazine voor HR-professionals. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

30 maart 2018

Cassatie

Beslissing van de Hoge Raad over Arbeidsrecht: Details van de Zaak (ECLI:NL:HR:2018:484, 30 maart 2018, zaaknummer. 17/01642)

Hoger beroep: Transitievergoeding bij Ontslag op Staande Voet. Wil je meer weten over jouw rechten omtrent transitievergoeding bij ontslag op staande voet ofwel onverwijlde opzegging om een dringende reden? Niet getreurd, we hebben hier alle informatie die u nodig heeft, inclusief relevante wetteksten en precedenten uit de rechtspraak. Laten we eerst eens kijken naar de wettelijke kaders. Uit het artikel 7:673 lid 1, onder a, en artikel 7:677 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW), blijkt dat er recht bestaat op een transitievergoeding bij ontslag op staande voet als er een dringende reden is. Echter, de Hoge Raad heeft in het verleden een …

Lees meer >

30 maart 2018

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2018:488, 30 maart 2018, nr. 17/05121)

Beëindiging ouderlijk gezag (art. 1:266 BW). Processuele positie van de niet met ouderlijk gezag beklede ouder. Begrip belanghebbende in art. 798 lid 1, eerste volzin, Rv. Begrip ‘ouder’ in art. 798 lid 1, tweede volzin, Rv. Recht op contra-expertise van art. 810a lid 2 Rv. ECLI:NL:HR:2018:488, 30 maart 2018, nr. 17/05121 Klik hier voor de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 maart 2018

Cassatie

Hoge Raad Uitspraak over Belastingrecht: Een Gedetailleerde Analyse (ECLI:NL:HR:2018:343, 30 Maart 2018, Nr. 17/00395)

In mijn blog van vandaag wil ik het hebben over het thema “Inkomstenbelasting”, specifiek verwijzend naar artikel 3.156 van de Wet IB 2001. Deze wetstekst, die geldig was van 01-01-2013 tot 01-05-2016, spreekt over de herziening van de VAR-wuo in een VAR-loon. Deze verandering is met name relevant voor degenen die thuiszorg in natura verlenen, zoals bedoeld in de Algemene wet Bijzondere Ziektekosten. Een belangrijke uitspraak met betrekking tot dit onderwerp is te zien in de Rechtspraak van de Hoge Raad van Nederland, uitgebracht op 30 maart 2018, onder nummer 17/00395. Deze uitspraak heeft als kenmerk ECLI:NL:HR:2018:343. Deze uitspraak heeft een …

Lees meer >

30 maart 2018

Cassatie

Blogtitel: “ECLI:NL:HR:2018:457 – De Uitspraak van de Hoge Raad over Belastingrecht op 30 maart 2018, Nr. 17/01039

In dit blogbericht gaan we het hebben over Artikel 18, lid 3, aanhef en letter c, van de Wet WOZ. Volgens deze wet wordt een aardbeving als een bijzondere omstandigheid beschouwd voor de waardebepaling van een woning gelegen in een aardbevingsgebied. Het relevante juridische besluit hiervoor kan gevonden worden in ECLI: NL:HR:2018:457, gedateerd 30 maart 2018, onder het nummer 17/01039. Wanneer wetten en juridische taal niet echt je ding zijn, is het belangrijk om te begrijpen dat deze uitspraak de manier waarop de waarde van onroerend goed in aardbevingsgebieden wordt beoordeeld, heeft veranderd. Een aardbeving wordt nu officieel erkend als een ‘bijzondere …

Lees meer >

30 maart 2018

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2018:463, 30 maart 2018, nr. 17/04701)

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv); procesrecht. Begrip belanghebbende in art. 798 lid 1, eerste volzin, Rv en art. 806 lid 1 Rv bij beëindiging van door ouders gezamenlijk uitgeoefend ouderlijk gezag (art. 1:266 BW). Mogelijkheid van principaal en incidenteel hoger beroep van elke ouder. Betekenis van art. 8 EVRM. ECLI:NL:HR:2018:463, 30 maart 2018, nr. 17/04701 Klik hier voor de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 maart 2018

Cassatie

Uitspraak van de Hoge Raad omtrent Financieel Recht (ECLI:NL:HR:2018:470, 30 maart 2018, zaaknummer 16/06014)

Onrechtmatige daad en bestuurdersaansprakelijkheid: een vervolg Vandaag wil ik even stilstaan bij een zeer belangrijk onderwerp: de onrechtmatige daad, gekoppeld aan bestuurdersaansprakelijkheid. Deze ingewikkelde onderwerpen komen naar voren in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW), wat gaat over de aansprakelijkheid bij onrechtmatige daden. Dit is een vervolg op eerdere uitspraken zoals die van de Hoge Raad van 17 december 2010. Het bespreken van deze uitspraak is niet alleen interessant, maar ook van groot belang voor onze interpretatie en begrip van de wet. De specifieke uitspraak waar ik naar verwijs, kan je hier vinden: ECLI:NL:HR:2010:BO1979, NJ 2011/8. In deze specifieke zaak was de …

Lees meer >

30 maart 2018

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht (ECLI:NL:HR:2018:471, 30 maart 2018, nr. 17/00462)

Aansprakelijkheid curator. Taak curator bij vernietiging faillissement op de grond dat de schuldenaar niet in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. ECLI:NL:HR:2018:471, 30 maart 2018, nr. 17/00462 Klik hier voor de volledige uitspraak.

Lees meer >

28 maart 2018

Cassatie

Overweeg de Uitbreiding van Contractuele Verrekening: Een Diepgaande Blik

1. Inleiding Stel je voor, je bent een schuldenaar en je hebt het recht om je schuld te verrekenen. Je verklaart aan je schuldeiser dat je je schuld gaat verrekenen met de vordering. Hierdoor gaan zowel de schuld als de vordering voor een gelijkaardig bedrag teniet. Dit is een regeling die wordt vastgelegd in de wet (art. 6:127 lid 2 BW). Nog een eis voor deze verrekening is dat beide partijen, zowel schuldeiser als schuldenaar, elkaar’s schuldenaar moeten zijn. Dit wordt in de wet “wederkerig schuldenaarschap” genoemd. 2. De uitspraak van de Hoge Raad 2.1. De feiten Onlangs heeft de Hoge Raad (HR 23-03-2018, …

Lees meer >

23 maart 2018

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht (ECLI:NL:HR:2018:426, 23 maart 2018, nr. 16/05548)

Opdracht m.b.t. digitaliseringsproject zorgprocessen ziekenhuis. Ontbindingsbeding. Project ondervindt vertraging. Aanpassing overeenkomst. Fatale termijn gehandhaafd voor het geval de nieuwe deadline niet gehaald wordt? Beroep op beperkende werking redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW) onderzocht? Ontbinding of opzegging raamovereenkomst; grond voor schadevergoeding? ECLI:NL:HR:2018:426, 23 maart 2018, nr. 16/05548 Klik hier voor de volledige uitspraak.  

Lees meer >

23 maart 2018

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht (ECLI:NL:HR:2018:428, 23 maart 2018, nr. 17/01075)

Verkrijging door advocaat van vordering waarover procedure aanhangig is; nietigheid ingevolge art. 3:43 lid 1, onder a, BW? Uitleg ‘aanhangig’, art. 125 lid 1 Rv; uitleg ‘verkrijging’ in geval van stille cessie, art. 3:94 lid 3 BW. Verrekening, eis van wederkerig schuldenaarschap, art. 6:127 lid 2 BW; contractuele afwijking. Gezag van gewijsde van arbitraal vonnis (art. 1059 Rv) waarin beroep op verrekening met tegenvordering die niet aan arbitrage is onderworpen, verworpen is. ECLI:NL:HR:2018:428, 23 maart 2018, nr. 17/01075 Klik hier voor de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 maart 2018

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Btw-factuur kan niet worden afgedwongen in procedure over naheffingsaanslag parkeerbelasting

Bij een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan niet worden verzocht om uitreiking van een btw-factuur. Ook hoeft in een gemeentelijke parkeerverordening niet vermeld te worden of in het parkeertarief een bedrag aan btw is begrepen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag in twee min of meer vergelijkbare zaken geoordeeld. In beide zaken had de betreffende heffingsambtenaar aan de belastingplichtigen een naheffingsaanslag in de parkeerbelasting opgelegd. In de ene zaak verzocht de belastingplichtige om uitreiking van een factuur, waarop behalve de te betalen parkeervergoeding een bedrag aan btw wordt vermeld. De belastingplichtige wilde dit bedrag in zijn btw-aangifte in aftrek kunnen brengen. De Hoge …

Lees meer >
1 2 52 53