Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht

expertise:

Cassatie

30 maart 2018

Artikel 18, lid 3, aanhef en letter c, Wet WOZ. Aardbeving is voor de waardering van in aardbevingsgebied gelegen woning aan te merken als een bijzondere omstandigheid.

ECLI:NL:HR:2018:457, 30 maart 2018, nr. 17/01039

Klik hier voor de volledige uitspraak.