Nieuwe wetgeving klokkenluidersregeling

expertise:

Arbeidsrecht

22 februari 2023

De Eerste Kamer heeft in januari het wetsvoorstel aangenomen dat de Wet huis voor klokkenluiders wijzigt. Er verandert veel. Bestaande regelingen moeten worden aangepast. 

Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW.

Klik hier voor de volledige publicatie.