Kennisbank Technologie & Innovatie

02 maart 2020

IT & Privacy Technologie & Innovatie

EDPB richtlijnen slimme auto’s

Auto’s worden steeds slimmer. Ze genereren data over het voertuig (bijvoorbeeld over de prestaties van de motor), maar ook steeds meer data over de bestuurder en/of passagiers. Voorbeelden hiervan zijn rijstijl, welke locaties bezocht zijn en mogelijk hartslag, vingerafdrukken of oogbewegingen van inzittenden. Bestuurders maken ook steeds meer gebruik van applicaties van derden zoals Waze of Flitsmeister, die eveneens gegevens verzamelen. Daarnaast zijn er andere partijen voor wie deze gegevens erg waardevol zijn zoals leasemaatschappijen of verzekeraars. Nu deze data (voor een groot deel) te herleiden zijn naar natuurlijke personen, spreken we over persoonsgegevens. Een goede reden voor de European …

Lees meer >

05 november 2019

IT & Privacy Technologie & Innovatie

Autoriteit Persoonsgegevens legt sancties op aan zorgverzekeraars

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2018 aan twee zorgverzekeraars (VGZ en Menzis) een last onder dwangsom opgelegd, zo blijkt uit een recent nieuwsbericht van de AP. In beide gevallen bleek dat de systemen van de zorgverzekeraars niet waren ingericht om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Voor een soortgelijke overtreding werd eerder het Haga Ziekenhuis beboet (link blog). Onderzoek AP Zorgverzekeraars verwerken medische gegevens om er (onder meer) voor te zorgen dat verleende zorg wordt vergoed. Aangezien medische gegevens zeer gevoelig zijn, brengt het verwerken van deze gegevens hoge risico’s met zich mee. Medische persoonsgegevens zijn dan ook bijzondere persoonsgegevens in de zin …

Lees meer >

11 september 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Technologie & Innovatie

Verleidelijk maar risicovol: merkgebruik in AdWords en metatags

De Nederlandse digitale economie behoort tot de drie krachtigste van Europa, aldus de Digital Economy and Society Index (“DESI”). Des te meer reden voor ondernemers om de digitale vindbaarheid te optimaliseren. Het is verleidelijk om daarvoor gebruik te maken van merken van concurrenten in AdWords en metatags. Echter, dergelijk gebruik brengt risico’s met zich mee. Een merkhouder heeft immers een uitsluitend recht om – kort gezegd – een derde te verbieden haar merk te gebruiken. Dit verbodsrecht is niet onbegrensd. De uitoefening van dit recht moet namelijk beperkt blijven tot gevallen waarin het merkgebruik door een derde de functies van het …

Lees meer >

11 september 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Technologie & Innovatie

Discrimineert uw webshop? Enkele aandachtspunten uit de Geoblocking Verordening

Op 3 december 2018 is de Geoblocking Verordening in werking getreden. De Geoblocking Verordening is geïnitieerd door de Europese Commissie en is onderdeel van de strategie voor een digitale eengemaakte markt. Geoblocking betekent het beperken of blokkeren van toegang tot online-interfaces, zoals websites en apps, voor klanten uit een andere lidstaat. Om het volledige groeipotentieel van de interne markt te realiseren, heeft de Geoblocking Verordening als doel het bieden van duidelijkheid en rechtszekerheid bij grensoverschrijdende transacties. Het uitbannen van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging kan de groei stimuleren …

Lees meer >

11 september 2019

IT & Privacy Technologie & Innovatie

Platform-to-business (P2B) verordening per 12 juli 2020 van kracht

Vanaf 12 juli 2020 moeten “onlinetussenhandelsdiensten” voldoen aan de regels van de P2B-verordening. Dit zijn online platforms die handel tussen zakelijke partijen en eindgebruikers mogelijk maken. De verordening legt verplichtingen op aan online platforms voor wat betreft algemene voorwaarden, transparantie en geschillenbeslechting. Zakelijke gebruikers die via het platform producten of diensten verkopen aan consumenten, kunnen een beroep doen op deze bepalingen. Onder meer de volgende platforms vallen onder deze verordening: reserveringsplatforms, bijvoorbeeld voor hotels; vergelijkingssites, bijvoorbeeld voor mobiele telefonie(-abonnementen); online marktplaatsen waar ondernemers hun producten of diensten aanbieden; appstores. Transparantie De verordening verlangt meer transparantie van platforms. Algemene voorwaarden moeten daarom duidelijk, begrijpelijk en makkelijk vindbaar zijn. …

Lees meer >

11 september 2019

IT & Privacy Technologie & Innovatie

E-privacy verordening

De EU is al enige tijd bezig met een verordening die de e-Privacyrichtlijn moet vervangen. De regels van deze nu nog geldende richtlijn zijn in Nederland geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet. De bekendste regel daaruit is de “cookiewet”. De voorgestelde verordening, genaamd de e-Privacyverordening, zal bij inwerkingtreding de richtlijn vervangen en aanvullende regels stellen ten opzichte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) voor wat betreft elektronische communicatiegegevens. Welke extra verplichtingen dit met zich mee kan brengen voor u, leest u hier. Toepassingsbereik De verordening zal van toepassing zijn op alle aanbieders van elektronische communicatiediensten. Deze diensten moeten dan wel aan eindgebruikers worden aangeboden …

Lees meer >

14 augustus 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Technologie & Innovatie

La Mare’s modelrecht houdt stand: geschil over woonboten

De Poolse onderneming La Mare produceert woonboten. Op een van  de modellen van haar woonboten heeft La Mare een geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht. Volgens concurrent Długosz is dit Gemeenschapsmodelrecht nietig. Długosz stelt dat het modelrecht teveel lijkt op eerdere woonboten en dus niet nieuw is. Ook heeft La Mare’s Gemeenschapsmodelrecht volgens Długosz geen eigen karakter.   Nietigheid in het modellenrecht Een model kan door een modelrecht worden beschermd als het nieuw is en een eigen karakter heeft. Een model is nieuw, als er vóór de datum van de modelaanvraag geen eerder identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Een model heeft een eigen karakter, als …

Lees meer >

12 februari 2012

Cassatie Technologie & Innovatie

Hoge Raad doet uitspraak: Geen BTW-aftrek bij oneigenlijk gebruik van recht

De Hoge Raad heeft 10 februari jl geoordeeld dat in het geval van ingewikkelde constructies die zijn opgezet om minder belasting te betalen dan volgens de wet de bedoeling is (ook aangeduid als fraus legis of misbruik van recht), geen aanspraak kan worden gemaakt op het recht van aftrek van btw.

Lees meer >

12 februari 2012

Cassatie Technologie & Innovatie

Uitspraak Hoge Raad: geen aftrek btw bij misbruik recht

De Hoge Raad heeft 10 februari jl geoordeeld dat in het geval van ingewikkelde constructies die zijn opgezet om minder belasting te betalen dan volgens de wet de bedoeling is (ook aangeduid als fraus legis of misbruik van recht), geen aanspraak kan worden gemaakt op het recht van aftrek van btw.

Lees meer >