Kennisbank Energie & Duurzaamheid

05 april 2024

Energie & Duurzaamheid

Duurzaamheidsclaims en reclame: fossielvrij versus KLM

In een tijd waarin consumenten steeds bewuster worden van de impact van hun aankopen op het milieu, omarmen bedrijven de roep om duurzaamheid. Het promoten en adverteren van groene initiatieven en milieuvriendelijke kenmerken van producten is niet langer slechts een trend, maar eerder een essentieel onderdeel geworden van reclame. Het vinden van een balans tussen de wens om duurzaamheidsinitiatieven te benadrukken en tegelijkertijd consumenten niet te misleiden, is een uitdaging waar veel bedrijven mee te maken hebben. Dit wordt ook duidelijk geïllustreerd door een recente uitspraak van een zaak tussen de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (‘KLM’) en de stichting ter bevordering …

Lees meer >

23 juli 2015

Mededinging & Regulering Automotive Energie & Duurzaamheid

Een bezwaar tegen de vaststelling van de maximumprijs van de Warmtewet is afgewezen: de persoon heeft geen belang bij de beslissing.

Op 20 juli 2015 heeft de ACM het bezwaar van een particulier gericht tegen het besluit van ACM tot vaststelling van de maximumprijs en de eenmalige aansluitbijdrage in het kader van de Warmtewet afgewezen.

Lees meer >

26 mei 2015

Automotive Energie & Duurzaamheid

Energielabel: het Besluit energieprestatie gebouwen krijgt tanden

Per 1 januari 2015 is de wettelijke regeling omtrent het energielabel in werking getreden. Er ontbrak echter nog steeds een effectieve sanctie. Dat gaat per – vermoedelijk – per 1 juli 2015 veranderen. Op het niet nakomen van de verplichtingen worden dan boetes gesteld.  

Lees meer >

05 januari 2015

Vastgoed, Bouw & Omgeving Automotive Energie & Duurzaamheid

Strengere eisen per 1 januari 2015 voor energiezuiniger nieuwbouw

Er gelden per 1 januari 2015 strengere energie-eisen voor nieuwbouw huizen en andere gebouwen, zoals kantoren. Deze eisen moeten bijdragen aan het doel dat kantoren in 2020 energieneutraal zijn en evenveel energie opwekken als ze verbruiken.

Lees meer >

10 december 2014

Energie & Duurzaamheid

De Warmtewet, waar staan wij eind 2014?

De Warmtewet is op 1 januari 2014 ingevoerd. Tijd om na bijna een jaar Warmtewet de tussentijdse balans op te maken. Hierbij ligt de nadruk van deze tussentijdse balans op de gevolgen van de Warmtewet voor verhuurders en huurders. 

Lees meer >

13 januari 2014

Energie & Duurzaamheid

Het belang van invoering van de Warmtewet per 1 januari 2014 voor de verhuur van bedrijfsruimte

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden.

Lees meer >

14 oktober 2013

Mededinging & Regulering Energie & Duurzaamheid

Alles over de inwerkingtreding van de Warmtewet op 1 januari 2014: Belangrijke Details en Effecten

Bij besluit van 10 september 2013 is bepaald dat de Warmtewet in werking treedt op 1 januari 2014. De Warmtewet is, anders dan wel eens wordt gedacht, niet alleen van toepassing op stadsverwarming, maar op iedere vorm van warmtelevering tot 100 Kw. Onder de grens van 100 Kw vallen ook klein zakelijke gebruikers zoals kleinere winkels en kantoren en daarnaast uiteraard woningen. In de parlementaire wordt overwogen dat een huishouden maximaal 35 Kw verbruikt.

Lees meer >

04 maart 2012

Energie & Duurzaamheid

Nederland vaart eigen koers bij behandeling energiebedrijven

Vragen Hoge Raad aan Hof Justitie over Splitsingswet

Lees meer >

06 juli 2011

Energie & Duurzaamheid

Vergoeding bij storing verduidelijkt

Ruim een jaar geleden oordeelde het hof Arnhem dat een bouwcombinatie, die door graafwerkzaamheden een stroomstoring veroorzaakte, door de netbeheerder aan sprakelijk kan worden gesteld. De op het net aangeslotenen hebben recht op compensatie. Bij stroomstoringen die langer duren dan vier uur is de netbeheerder wettelijk verplicht elke afnemer hiervoor te compenseren. 

Lees meer >

12 april 2011

Mededinging & Regulering Energie & Duurzaamheid

Warmtenetwerk Magazine, lente 2011, “Waar staan we met de Warmtewet?”

De Warmtewet die consumenten moet beschermen tegen te hoge prijzen bij warmtelevering is al jarenlang onderwerp van discussie. De Warmtewet is op 10 februari 2009 al aangenomen door de Eerste Kamer.

Lees meer >

23 februari 2011

Energie & Duurzaamheid

Eerste Kamer akkoord met ‘slimme meter’

De Eerste Kamer heeft dinsdag 22 februari 2011 ingestemd met twee wetsvoorstellen die door minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie waren aangepast om consumenten bij het gebruik van slimme meters meer keuzevrijheid en een betere waarborg van hun privacy te garanderen.

Lees meer >

02 februari 2011

Energie & Duurzaamheid

Warmtewet naar Raad van State

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met de door het ministerie van EL&I aangepaste Warmtewet en het ontwerp van een Warmtebesluit. Het Warmtebesluit vormt de uitvoeringsregelgeving van de Warmtewet. De Warmtewet zelf beoogt een transparante en eenvoudige tariefstructuur, met bescherming van de gebonden warmtegebruiker. Het Warmtebesluit is van toepassing op zakelijke en particuliere consumenten van warmte, leveranciers en producenten van warmte, gemeenten, woningbouwcorporaties, woningbezitters, projectontwikkelaars, etc.

Lees meer >

02 februari 2010

Mededinging & Regulering Energie & Duurzaamheid

Energie +, januari 2010, “Juridische perikelen bij warmtenetten”

Bij uitbesteding van de aanleg en het beheer van warmtenetten denken overheden vaak dat openbaar aanbesteden verplicht is. Aan de hand van geldende regelgeving lijkt deze aanname te kunnen worden genuanceerd. Een ander onderwerp wordt daarentegen vaak over het hoofd gezien: is er sprake van staatssteun die al dan niet verenigbaar is met het Verdrag betreffende de (werking van de) EU , ook wel het Verdrag Van Lissabon genaamd.

Lees meer >

14 december 2009

Energie & Duurzaamheid

Energie +, december 2009, “Warmetenetten en investeringsbescherming”

Ondanks het feit dat verschillende warmtenetten lange terugverdientijden kennen om de gedane investeringen terug te verdienen, wordt de aanleg hiervan vanuit overheidswege volop gestimuleerd.

Lees meer >

23 november 2009

Mededinging & Regulering Energie & Duurzaamheid

Energie +, november 2009, “De slimme meter: waar staan we?”

De afgelopen jaren is de plaatsing van de slimme meter veelvuldig onderwerp van discussie geweest. De discussie spitste zich daarin met name toe op de privacy van de kleinverbruiker.

Lees meer >

11 oktober 2009

Mededinging & Regulering Energie & Duurzaamheid

Energie +, september 2009, “Warmtewet: waar staan we?”

Na een jarenlange parlementaire behandeling is de Warmtewet ("Ww") op 10 februari 2009 door de Eerste Kamer aangenomen. Naar verwachting zal de Ww medio 2010 in werking treden. Sinds februari 2009 is het rustig omtrent nadere berichtgeving over de Ww. Voor het blad Energie+ schreef Silvia Vinken een artikel over de laatste stand van zaken m.b.t. de Ww.

Lees meer >

27 september 2009

Mededinging & Regulering Energie & Duurzaamheid

NMa legt regeling voor bepalen ‘redelijke prijs’ voor blok- en stadsverwarming ter inzage

Zoals wellicht bekend is de Warmtewet in februari 2009 aangenomen door de Eerste Kamer en zal deze vermoedelijk medio 2010 in werking treden. De Warmtewet zal niet enkel betrekking hebben op traditionele vormen zoals stadsverwarming maar ook op blokverwarming. Dit betekent dat het speelveld van ondernemingen die te maken gaan krijgen met de Warmtewet naast de traditionele leveranciers zal bestaan uit woningcorporaties, bouwbedrijven, gemeenten en Vve's.

Lees meer >

30 oktober 2008

Energie & Duurzaamheid

Overname energiebedrijven goedgekeurd

Het Italiaanse energiebedrijf Eni mag de Belgische gasleverancier Distrigas overnemen. Dat heeft de Europese Commissie deze maand beslist. De Commissie concludeert dat de overname door Eni geen problemen zal opleveren op het vlak van concurrentie. 

Lees meer >

01 januari 2006

Energie & Duurzaamheid

Tijdschrift voor Energierecht, januari 2006, “Algemene voorwaarden in de energiesector”

Het gebruik van algemene voorwaarden, ofwel standaardisering an contractuele afspraken, kent een aantal voordelen zoals de besparing van tijd, geld en moeite.

Lees meer >