Een bezwaar tegen de vaststelling van de maximumprijs van de Warmtewet is afgewezen: de persoon heeft geen belang bij de beslissing.

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

23 juli 2015

Op 20 juli 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het bezwaar van een individu tegen het besluit van de ACM om de maximumprijs en de eenmalige aansluitbijdrage vast te stellen in het kader van de Warmtewet afgewezen.

Het bezwaar was gericht tegen de tariefstructuur, omdat deze gebaseerd is op een gemiddelde en hierdoor nadelig uit zou pakken voor de betreffende persoon. Zijn woning is namelijk recent gebouwd en voldoet aan strenge isolatie- en duurzaamheidsvoorschriften op basis van het Bouwbesluit en de NEN-normen. De persoon is van mening dat hij hierdoor te veel betaalt voor zijn warmte.

Hoewel het voor belanghebbenden mogelijk is om bezwaar te maken tegen een (generieke) vaststellingsbesluit op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), kon ACM snel concluderen dat de persoon niet voldoet aan het criterium van belanghebbende. Hij heeft namelijk niet kunnen aantonen dat zijn belang aanzienlijk verschilt van dat van vele anderen. Hierdoor is er geen sprake van een persoonlijk belang. Omdat het bezwaar strandt op het criterium van belanghebbende, heeft ACM geen inhoudelijke beoordeling kunnen geven.

Commentaar:

Het oordeel van ACM in deze zaak valt weinig te bekritiseren, hoewel er wel enige sympathie is voor de betreffende persoon die wel enig belang lijkt te hebben. Wet en rechtspraak zijn echter duidelijk op dit punt: enig belang is niet voldoende, het moet voldoende persoonlijk en onderscheidend zijn.

Toch is het jammer dat ACM hierdoor geen inhoudelijk oordeel heeft kunnen geven. De invoering van de Warmtewet heeft namelijk voor veel onzekerheden gezorgd en heeft geleid tot veel klachten. In februari dit jaar maakte ACM bekend dat zij sinds de invoering van de Warmtewet op 1 januari 2014 al meer dan 1600 klachten heeft ontvangen.

Het geven van een inhoudelijk oordeel door ACM zou bijdragen aan de rechtsvorming en zou op zijn minst zorgen voor wat minder onzekerheid. In een andere zaak wees ACM in april dit jaar een klacht van een andere particulier tegen het warmteleveringsbedrijf Eco-maat af op basis van haar prioriteringsbeleid. Dit was te lezen in het besluit van 22 april 2015 met kenmerk 14.0688.53, zie ook: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14174/Afwijzing-handhavingsverzoek-tegen-Eco-Maat-Energie/).

Naar onze mening een gemiste kans, aangezien er in die zaak geen formele belemmeringen waren om een inhoudelijk oordeel te geven.