Het belang van invoering van de Warmtewet per 1 januari 2014 voor de verhuur van bedrijfsruimte

sector:

Energie & Duurzaamheid

13 januari 2014

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De Warmtewet kent een langdurige en roerige geschiedenis. Het eerste wetsvoorstel werd weliswaar aangenomen, maar is nooit ingevoerd. Vervolgens is een tweede wetsvoorstel ingediend dat inmiddels is aangenomen en per 1 januari jongstleden in werking getreden. De Warmtewet heeft geen ‘groene’ doelstelling, maar heeft als doel het beschermen van de gebruikers.

Klik hier om de gehele publicatie te lezen.