Energie +, december 2009, “Warmetenetten en investeringsbescherming”

sector:

Energie & Duurzaamheid

14 december 2009

Ondanks het feit dat verschillende warmtenetten lange terugverdientijden kennen om de gedane investeringen terug te verdienen, wordt de aanleg hiervan vanuit overheidswege volop gestimuleerd. In dit artikel staan we stil bij enkele mogelijkheden die momenteel bestaan – binnen de wettelijke kaders – om deze hoge investeringskosten terug te verdienen en de gedane investeringen te beschermen. 

Voor het blad Energie+ schreef Silvia Vinken een artikel over warmtenetten vanuit de optiek van investeringsbescherming.