Kennisbank Automotive

24 juni 2020

Intellectueel Eigendomsrecht Automotive

Audi moet executiemaatregelen na ex parte bevel staken

Eerder constateerde Audi dat een handelaar in auto-onderdelen namaak Audi grillen verkocht. Audi verzocht de voorzieningenrechter om een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder oproeping van de wederpartij, om verdere inbreuken op haar merkrechten te voorkomen. Met succes: de voorzieningenrechter gaf daarop een ex-parte bevel. De wederpartij werd zonder te zijn gehoord voorlopig bevolen om de inbreuk op de merken van Audi te staken, en geen inbreukmakende Audi producten meer te verhandelen, onder verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000 per dag tot een maximum van EUR 750.000. Audi stelt dat de handelaar na betekening van het ex-parte bevel door de deurwaarder …

Lees meer >

11 augustus 2016

Mededinging & Regulering Automotive

Autorijklaarkosten voortaan opnemen in advertentieprijs auto’s

ACM heeft bepaald dat aanbieders van auto’s voortaan alle onvermijdbare kosten in de advertentieprijs moeten opnemen. Dit geldt dus ook voor autorijklaarkosten. Autobedrijven die zich na 1 november 2016 niet aan deze regel houden riskeren een last onder dwangsom of boete. 

Lees meer >

20 juli 2016

Mededinging & Regulering Automotive

BANNING Legal & Tax reageert recordboetes in Europees kartel v…

De Europese Commissie beboette 19 juli 2016 vijf truckproducenten voor hun betrokkenheid bij een prijskartel dat in totaal 14 jaar heeft geduurd (van 1997 tot 2011). Het totaal aan boetes bedraagt maar liefst EUR 2,9 miljard en is de hoogste boete van de Europese Commissie tot nu toe. Producenten MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, Scania en DAF waren betrokken bij het kartel.

Lees meer >

04 maart 2016

Intellectueel Eigendomsrecht Automotive

Europees Hof: Hongaarse garagehouder niet aansprakelijk voor onrec…

Het Europese Hof van Justitie bepaalde in haar uitspraak van 3 maart 2016 dat een Hongaarse garagehouder niet aansprakelijk was voor het blijven verschijnen van advertenties waarin zij werd aangeduid als erkende “Mercedes-Benz” garagehouder, ook nadat het recht tot gebruik van dit beeldmerk was geëindigd.

Lees meer >

23 juli 2015

Mededinging & Regulering Automotive Energie & Duurzaamheid

Een bezwaar tegen de vaststelling van de maximumprijs van de Warmt…

Op 20 juli 2015 heeft de ACM het bezwaar van een particulier gericht tegen het besluit van ACM tot vaststelling van de maximumprijs en de eenmalige aansluitbijdrage in het kader van de Warmtewet afgewezen.

Lees meer >

26 mei 2015

Automotive Energie & Duurzaamheid

Energielabel: het Besluit energieprestatie gebouwen krijgt tanden

Per 1 januari 2015 is de wettelijke regeling omtrent het energielabel in werking getreden. Er ontbrak echter nog steeds een effectieve sanctie. Dat gaat per – vermoedelijk – per 1 juli 2015 veranderen. Op het niet nakomen van de verplichtingen worden dan boetes gesteld.  

Lees meer >

05 januari 2015

Vastgoed, Bouw & Overheid Automotive Energie & Duurzaamheid

Strengere eisen per 1 januari 2015 voor energiezuiniger nieuwbouw

Er gelden per 1 januari 2015 strengere energie-eisen voor nieuwbouw huizen en andere gebouwen, zoals kantoren. Deze eisen moeten bijdragen aan het doel dat kantoren in 2020 energieneutraal zijn en evenveel energie opwekken als ze verbruiken.

Lees meer >

26 september 2012

Mededinging & Regulering Automotive

Veelgestelde vragen over toepassing mededingingsregels in de motor…

De Europese Commissie heeft recentelijk een document gepubliceerd waarin veelgestelde vragen met antwoorden over toepassing van de mededingingsregels in de motorvoertuigensector zijn opgenomen. Het document bevat vragen die de Europese Commissie veel heeft ontvangen of die anders van breder belang zijn.

Lees meer >

19 juni 2008

Automotive

Zal het landschap in de automobielsector drastisch gaan veranderen?

In 2002 werd er door de Europese Commissie een nieuwe EG groepsvrijstelling ingevoerd specifiek voor de automobielsector. Het doel was de concurrentie in de automobielsector in brede zin te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een toename van de concurrentie op het gebied: verkoop van nieuwe auto’s, onderhoud- en hersteldiensten, toeleveringen van originele en reserveonderdelen etc.

Lees meer >

31 december 2000

Automotive

Merkhouders opgelet!

Vanaf 1 januari 2006 jl. kan in de Benelux oppositie worden gevoerd tegen alle nieuwe merkinschrijvingen ongeacht de waren- of dienstenklasse(n) waarvoor is ingeschreven.

Lees meer >