Zal het landschap in de automobielsector drastisch gaan veranderen?

sector:

Automotive

19 juni 2008

In 2002 werd er door de Europese Commissie een nieuwe EG groepsvrijstelling ingevoerd specifiek voor de automobielsector. Het doel was de concurrentie in de automobielsector in brede zin te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een toename van de concurrentie op het gebied: verkoop van nieuwe auto’s, onderhoud- en hersteldiensten, toeleveringen van originele en reserveonderdelen etc. De EG Groepsvrijstelling voor de automobielsector loopt in 2010 af. 

Op 12 juni jl. vond een congres plaats in Brussel waar de Europese Commissie duidelijk heeft aangegeven geen apart regime meer te willen voor de automobielsector na 2010. Dit betekent dat de algemene Europese regels omtrent distributieovereenkomsten van toepassing zullen worden. Deze regels bieden autoproducenten echter meer contractsvrijheid in de toekomst richting autodealers, reparateurs, producenten van reserveonderdelen etc.

De invoering van de EG Groepsvrijstelling voor de automobielindustrie leidde in 2002 tot opzegging van alle bestaande overeenkomsten en de invoering van geheel nieuwe dealerovereenkomsten. Het is afwachten of de aanstaande afschaffing van voornoemde specifieke regelgeving wederom tot massale opzeggingen van bestaande dealerovereenkomsten zal leiden.