Transformatie

In vrijwel alle steden is sprake van leegstand, vooral van kantoren en winkelruimte. Er is minder kantoorruimte en winkelruimte nodig en er is sprake van incourant vastgoed. Dit treft beleggers, ontwikkelaars, woningcorporaties en zorginstellingen.

Deze leegstand vraagt om innovatieve oplossingen. De overheid stimuleert vastgoedeigenaren om een andere functie voor leegstaand vastgoed te zoeken. Door transformatie worden kantoorgebouwen omgebouwd tot wooncomplexen. Ook verzorgingshuizen en zorginstellingen worden steeds vaker omgebouwd tot bijvoorbeeld studentenflats of seniorenwoningen.

Bij transformatie spelen veel juridische aspecten een rol. Zo moet de Crisis- en herstelwet op de juiste manier worden toegepast en moet rekening worden gehouden met instrumenten zoals de Transformatie PPS, het Leegstandonttrekkingsfonds en het Sloopfonds. Er moet worden voldaan aan de eisen van het bouwbesluit. Op basis van de Leegstandwet kan vastgoed tijdelijk worden verhuurd. De advocaten van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid van Banning Advocaten adviseren gemeenten, woningcorporaties, beleggers en projectontwikkelaars bij transformatietrajecten. Dat doen wij niet uitsluitend vanuit een juridische context, maar wij hebben ook oog voor het maatschappelijke en politieke speelveld.