Onroerend goed

De sectie Onroerend goed van Banning Advocaten is actief op het brede speelveld van het onroerend goed. Denk hierbij aan koop- en verkoop van vastgoed, bodemverontreiniging, gebreken aan vastgoed (‘non conformiteit’) en verjaring van eigendom. Ook hebben wij veel ervaring met zakelijke rechten zoals erfpacht en opstalrechten, appartementsrechten, erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen.

Erfpachtconstructies winnen de laatste jaren aan populariteit. Dit levert financieringsvoordelen op. Voor het pachten van een perceel is minder financiering nodig dan voor de aankoop van dit perceel. Hierdoor blijft er meer geld over voor investeringen en ontwikkeling. De wetgever geeft partijen een grote mate van vrijheid als het gaat om erfpachtconstructies. Graag zetten onze advocaten een voor u gunstige constructie op.