Huurrecht

De sectie Huurrecht werkt zowel op het gebied van het commerciële vastgoed als op het gebied van het huurrecht woonruimte. Bij commercieel vastgoed gaat het onder meer om winkels, tankstations, kantoren, opslagruimten en productie inrichtingen. Klanten zijn zowel huurders (zoals retailers) als verhuurders (zoals beleggers). Bij het huurrecht woonruimte zijn de klanten woningcorporaties en zorginstellingen.

De sectie Huurrecht heeft veel ervaring met kwesties over asbest, huurprijs herzieningsprocedures (de zogeheten ‘art. 7:303 procedures’), huuropzegging wegens dringend eigen gebruik, renovatie van winkelcentra, bedrijfsruimten en woningen, de samenloop van huur en franchise, de verhuur met energieprestatiecontracten (waaronder ‘nul op de meter’), gebreken aan het gehuurde (waaronder aan klimaatinstallaties) en de tijdelijke verhuur van woonruimte op basis van de Leegstandwet.