Ruimtelijke bestuursrecht

De sectie Bestuursrecht van Banning Advocaten houdt zich voornamelijk bezig met:

  • Ruimtelijk bestuursrecht: het realiseren van bouwplannen binnen en buiten de bebouwde kom.
  • Grondbeleid: Wet voorkeursrecht gemeenten, Onteigeningswet en Grondexploitatie.
  • Milieurecht: geluidshinder, bodemverontreiniging en luchtkwaliteit.
  • Overheidsvermogensrecht: overeenkomsten met de overheid, onrechtmatige overheidsdaad, nadeelcompensatie en planschade.
  • Bijzonder bestuursrecht op het terrein van subsidies.

Burgers, bedrijfsleven en overheid ontmoeten elkaar op vele terreinen. Zeker in een land als het onze waar de ruimte beperkt is. De overheid is niet alleen tegenstander, maar kan ook een partner zijn. Of het nu gaat om nieuwe projecten of om de transformatie van bestaande locaties, in alle gevallen is de overheid het bevoegde gezag. Het is niet alleen zaak om de benodigde vergunningen te verkrijgen, maar ook om deze overeind te houden. Waar mogelijk dient dan ook een zodanige relatie met de overheid te bestaan, dat niet alleen de inhoud, maar ook de kwaliteit van de besluitvorming samen met de overheid wordt bepaald.

Onze sectie treedt op voor een groot aantal marktpartijen op het gebied van aanneming, utiliteitsbouw, projectontwikkeling en belegging. De cliënten bevinden zich in het hogere MKB-segment, maar ook grotere beursgenoteerde bedrijven maken gebruik van de diensten van Banning Advocaten. Daarnaast treden wij op voor publieke partijen.