Bouwrecht

De bouwrechtadvocaten van Banning Advocaten zijn betrokken bij bouwprojecten door het hele land. Wij koppelen onze juridische kennis en ervaring aan technisch inzicht. Hierdoor zijn wij in staat u goed adviseren over uw positie in bouwbrede samenwerkingsverbanden of in aansprakelijkheidskwesties. Onze bouwrechtadvocaten treden op voor private en publieke opdrachtgevers, voor uitvoerende partijen (aannemers, installateurs en toeleveranciers) en voor raadgevend ingenieurs en projectmanagers. Wij vormen een team met de aanbestedingsrechtspecialisten van Banning Advocaten.

In de bouw wordt van oudsher gewerkt met standaardcontracten en algemene voorwaarden, zoals de UAV, UAV-GC, DNR, AVA en Standaard RAW. Wij werken in de praktijk veel met deze regelingen, maar wij weten ook wanneer een standaardoplossing niet volstaat en er maatwerk moet komen.

De advocaten van de sectie Vastgoed, Bouw en Overheid zijn natuurlijk ook ervaren procesadvocaten in bouwgeschillen. Wij proberen geschillen kostenefficiënt op te lossen, maar als er geen regeling tot stand komt moet er worden geprocedeerd. Wij procederen met succes bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) of de gewone rechter over aansprakelijkheidskwesties, eindafrekeningen inclusief meer- en minderwerk, uitvoeringsgeschillen, vertragingsdiscussies en verzekeringskwesties.

Duurzaam bouwen is een belangrijk en actueel thema. De bouw innoveert en energieprestatienormen worden verder aangescherpt. Het terugdringen van bouwfouten blijft noodzaak en BIM is in opkomst. De constructieve veiligheid van bouwwerken staat op de nationale politieke agenda. Onze advocaten volgen deze ontwikkelingen op de voet en informeren u via nieuwsbrieven en lezingen.