Privacy

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), worden per 25 mei 2018 nieuwe eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens.

Organisaties dienen aan te kunnen tonen dat zij aan de AVG-bepalingen voldoen. Privacy is daarom geen vrijblijvende aangelegenheid. Overtreding van voornoemde wetgeving kan bovendien tot zware sancties leiden.

Ook in de arbeidsverhouding speelt privacy een belangrijke rol. Mag u werknemers met (verborgen) camera’s in de gaten houden? Mag u e-mailverkeer controleren? Hoe zijn de regels bij het registreren van een ziekmelding? Hoe lang mag u een personeelsdossier bewaren? Heeft u uw werknemers geïnformeerd over de verwerking van de personeelsgegevens en bieden uw personeelsregelingen voldoende waarborgen?

Voor dit soort vragen kunt u bij Suzan Wolters van de sectie Arbeidsrecht terecht. Samen met de specialisten van de Praktijkgroep Privacy voorziet zij u graag van praktisch advies.

Ook het geven van een presentatie of workshop binnen uw onderneming of een privacy check van uw personeelsadministratie behoren tot de mogelijkheden.