In- en outsourcing / overgang van onderneming

Steeds vaker besluiten ondernemingen onderdelen van hun bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan gespecialiseerde partijen. Denk bijvoorbeeld aan de uitbesteding, oftewel outsourcing, van de schoonmaak aan een grote schoonmaakonderneming. Daarnaast komt ook de omgekeerde variant meer dan eens voor. Met name in de IT-branche is insourcing een veelvoorkomend fenomeen.

Bij in- en outsourcingstrajecten komen verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken aan de orde. Onder meer zal aan de hand van feiten en omstandigheden beoordeeld moeten worden of de Wet Overgang van onderneming van toepassing is. Hierbij is onder andere van belang of werknemers en/of activa mee overgaan naar de in- of outsourcende partij. Bij in- en outsourcingstrajecten is sprake van ingrijpende gevolgen voor de betrokken werknemers. Indien sprake is van overgang van onderneming zullen de werknemers overgaan naar een nieuwe werkgever. Indien dit niet het geval is, zal vermoedelijk een ontslagtraject in gang gezet moeten worden. Vaak zijn ook werknemersorganisaties betrokken bij outsourcingstrajecten en bevatten collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) specifieke regels over de invulling van dergelijke trajecten.

De advocaten van de sectie Arbeidsrecht hebben ervaring met zowel nationale als internationale in- en outsourcingstrajecten. Wij zitten regelmatig aan de onderhandelingstafel met werknemersorganisaties en zijn ervaren in het opstellen van in- en outsourcingscontracten. Daarnaast zijn wij op de hoogte van de verschillende cao’s en branchespecifieke regelingen.