Pensioenrecht

Pensioen staat volop in de aandacht, maar wordt ook steeds ingewikkelder. Inmiddels is de problematiek op juridisch gebied zo complex dat alleen écht gespecialiseerde advocaten daarin werkzaam kunnen zijn. Terwijl voor de meeste mensen niet inzichtelijk is wat er ‘onder de motorkap’ gebeurt, is voor hen wel van groot belang dat de ‘auto blijft rijden’: het pensioen is immers een belangrijke oudedagsvoorziening. Tevens is pensioen, na het salaris, de duurste arbeidsvoorwaarde voor werkgevers. Onze advocaten hebben de benodigde specialistische kennis in huis om uw vragen en zorgen over pensioen uit handen te nemen. Een greep daaruit:

Pensioen verbindt werkgevers en werknemers gedurende hun hele leven aan elkaar. Dat begint al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst (“Is een werkgever verplicht een pensioenovereenkomst aan te bieden?”), loopt door bij het wijzigen van de pensioenregeling (”Moet de ondernemingsraad geraadpleegd worden?”) en eindigt in feite nooit (“Welke verplichtingen heeft een werkgever ten aanzien van ex-werknemers?”). De advocaten van de sectie Arbeidsrecht adviseren en procederen voor werkgevers en werknemers over de hoogte van het pensioen, indexatie of waardeoverdracht, onbetaald gebleven premies of (het voornemen tot) aanpassing van de pensioenregeling, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving.

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een verplicht gesteld pensioenfonds. Indien binnen uw onderneming werkzaamheden worden verricht in een sector waarbinnen een dergelijk pensioenfonds geldt, moet u zich verplicht bij dit pensioenfonds aansluiten, met alle (financiële) gevolgen van dien. Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op de financiële markten staat er veel druk op pensioenfondsen om het aantal aangesloten ondernemingen zo groot mogelijk te maken. Wij onderzoeken voor u of uw onderneming daadwerkelijk onder een dergelijk pensioenfonds valt en hoe aansluiting kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door een vrijstelling aan te vragen.

Onze advocaten staan niet alleen werkgevers en werknemers bij, maar bijvoorbeeld ook uitvoeringsinstanties en adviseurs of tussenpersonen over Wft- en zorgplichtvraagstukken.