Medezeggenschap

In toenemende mate zijn werkgevers verplicht werknemers te betrekken bij de besluitvorming binnen hun organisatie. Dit maakt het besluitvormingstraject complexer en roept vragen op. Moet u de ondernemingsraad om advies vragen bij elke beleidsbeslissing? Wanneer is sprake van een belangrijk besluit in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)? Wat kunt u doen als de ondernemingsraad niet tijdig reageert op een verzoek om advies of instemming? Kunt u het advies van de ondernemingsraad negeren? Wat zijn de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad? Wanneer dient u een groeps- of centrale ondernemingsraad (COR) in te stellen? Hoe vaak dient u verkiezingen uit te schrijven?

De advocaten van de sectie Arbeidsrecht begeleiden ondernemingen bij het instellen van een medezeggenschapsorgaan, zoals een ondernemingsraad (OR) of een personeelsvertegenwoordiging (PvT). Wij zijn ervaren met het opstellen van OR-reglementen en ondernemingsovereenkomsten. Daarnaast adviseren wij over de wettelijke verplichtingen tot het vragen van advies en instemming aan de ondernemingsraad. Voorbeelden zijn adviestrajecten voor reorganisaties, fusies en overnames en instemmingstrajecten bij het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden of het wijzigen van een verlof- of pensioenregeling.

Naast het begeleiden en adviseren staan wij zowel de ondernemer als de ondernemingsraad bij in een mogelijk juridische procedure bij de kantonrechter of de Ondernemingskamer.