Events

Masterclass Actualiteiten Aanbestedingsrecht - 24 januari 2018

Zit u als bid manager of aanbestedingsspecialist altijd bovenop de actualiteit? En bent u ook benieuwd wat de nieuwe Europese richtlijnen voor u gaan betekenen? Schrijf u dan nu in voor de gratis Masterclass Actualiteiten Aanbestedingsrecht.  Op 15 januari 2014 zijn in Brussel drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. Dat betekent: nieuwe regels voor klassiek aanbesteden (2014/24/EU), voor speciale sectorbedrijven (2014/25/EU) en voor concessies (2014/23/EU). Uiterlijk op 18 april 2016 moet Nederland deze nieuwe regels voor zover nodig hebben omgezet in de Aanbestedingswet 2012. Wat deze nieuwe regels in de praktijk precies betekenen en hoe u daarvan gebruik kunt maken, is het onderwerp van het 1e deel van de …

Lees meer >

Seminar ‘Actualiteiten Huurrecht’ te ‘s-Hertogenbosch - 24 januari 2018

Zoals u inmiddels van u ons bent gewend, praten wij u ook dit voorjaar graag bij over de actuele ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht. Namens de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid stelt Egbert Schelhaas recente gerechtelijke uitspraken aan de orde en koppelt hieraan praktische tips. Na dit seminar bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht. Onder meer de volgende onderwerpen zullen de revue passeren: • De nieuwe wetgeving op het gebied van de tijdelijk verhuur van woonruimte• De gevolgen van gebreken• Huur en faillissement• Is het ‘winkelruimte’ of ‘kantoorruimte’?• De invloed van het …

Lees meer >

Seminar ‘Actualiteiten Huurrecht’ te Eindhoven - 24 januari 2018

Zoals u inmiddels van u ons bent gewend, praten wij u ook dit voorjaar graag bij over de actuele ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht. Namens de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid stelt Egbert Schelhaas recente gerechtelijke uitspraken aan de orde en koppelt hieraan praktische tips. Na dit seminar bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht. Onder meer de volgende onderwerpen zullen de revue passeren: • De nieuwe wetgeving op het gebied van de tijdelijk verhuur van woonruimte• De gevolgen van gebreken• Huur en faillissement• Is het ‘winkelruimte’ of ‘kantoorruimte’?• De invloed van het …

Lees meer >

Seminar ‘Actualiteiten Huurrecht’ te Rotterdam - 24 januari 2018

Zoals u inmiddels van u ons bent gewend, praten wij u ook dit voorjaar graag bij over de actuele ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht. Namens de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid stelt Egbert Schelhaas recente gerechtelijke uitspraken aan de orde en koppelt hieraan praktische tips. Na dit seminar bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht. Onder meer de volgende onderwerpen zullen de revue passeren: • De nieuwe wetgeving op het gebied van de tijdelijk verhuur van woonruimte • De gevolgen van gebreken • Huur en faillissement • Is het ‘winkelruimte’ of ‘kantoorruimte’? • De invloed van het …

Lees meer >

Seminar: Actuele Ontwikkelingen en Nieuwtjes in het Huurrecht – Een Diepgaande Analyse - 24 januari 2018

Ook dit voorjaar praten wij u graag bij over de actuele ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht. Namens de sectie Vastgoed, Bouw en Overheid stelt Egbert Schelhaas, huurrecht advocaat, recente gerechtelijke uitspraken aan de orde en koppelt hieraan praktische tips. Na dit seminar bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht. Ondermeer de volgende onderwerpen zullen de revue passeren: De bestemming van het gehuurde: in hoeverre is de huurder daaraan gebonden? De aanpassing van de huurprijs van winkelruimte: wanneer kan dat en wat zijn de complicaties? Toekomstige eisen aan kantoorruimte: minimaal energielabel c en de invloed op huurovereenkomsten De huurovereenkomst woonruimte …

Lees meer >

Workshop ‘WWZ en Sociale Zekerheid’ - 24 januari 2018

In samenwerking met het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) verzorgt de sectie Arbeidsrecht een workshop ‘WWZ en Sociale Zekerheid’ in het Noordbrabants Museum. De bijeenkomst begint met een presentatie door een medewerker van het Noordbrabants Museum over de bijzondere Jheronimus Bosch-tentoonstelling. Deze groots opgezette overzichtstentoonstelling van Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516) is gebaseerd op het omvangrijkste en wereldwijde onderzoek dat naar het relatief kleine oeuvre van Bosch is gedaan. Vervolgens bezoekt u het museum. Daarna geven Ea Visser en Mathijs van Logten een workshop over de toegang tot de sociale zekerheid na inwerkingtreding van WWZ (afscheid nemen van (zieke) werknemers en andere sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten). Leden van het NGB …

Lees meer >

Cursusprogramma bedrijfsjuristen 2017 - 24 januari 2018

Als bedrijfsjurist wordt u in de praktijk geconfronteerd met uiteenlopende vragen over een groot aantal onderwerpen. Op de hoogte blijven van alle relevante juridische ontwikkelingen is een uitdaging. Om die reden introduceert BANNING Opleidingen, een door de NOvA erkend opleidingsinstituut, het speciaal ontwikkelde ‘Cursusprogramma bedrijfsjuristen 2017’. Het cursusprogramma biedt een variëteit aan onderwerpen. Voor alle cursussen geldt dat deze praktijkgericht zullen zijn met veel ruimte voor vragen. Deelnemers aan het cursusprogramma worden van harte uitgenodigd om van te voren specifieke aandachtspunten in te brengen zodat de cursus zoveel mogelijk aansluit op uw dagelijkse praktijk. Aan het volgen van deze cursussen zijn opleidingspunten …

Lees meer >

ASEAN Business Dialogue - 24 januari 2018

Als ondernemer bent u altijd op zoek naar interessante, nieuwe business opportunities. Overweegt u een stap naar Brunei, Cambodja, de Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Singapore, Thailand of Vietnam? Kom dan op vrijdagmiddag 27 oktobernaar de vierde editie van de ASEAN Business Dialogue, tijdens de bruisende Dutch Design Week in Eindhoven. BANNING, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Brainport Eindhoven hebben de handen ineen geslagen om u praktische informatie over de economische mogelijkheden in de kansrijke ASEAN landen te bieden. Met 600 miljoen inwoners en een gemiddelde economische groei van 5%, kent de ASEAN regio een snel groeiende middenklasse die uitgebreide exportkansen …

Lees meer >

Seminar Highlights Arbeidsrecht - 24 januari 2018

Na twee succesvolle en drukbezochte seminars Highlights Arbeidsrecht hebben wij op veler verzoek een derde sessie gepland om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht.Dit seminar zal worden gehouden op dinsdag 7 november a.s., vanaf 16.00 uur op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch.  Naast de belangrijke rechtspraak en wetsontwikkeling (waaronder het regeerakkoord) zullen wij speciale aandacht schenken aan de volgende onderwerpen: Arbeidsongeschiktheid en de zieke werknemer; Fraude en privacy op de werkvloer; De billijke vergoeding; De toegenomen aandacht voor de herplaatsing van de werknemer; Actualiteiten omtrent de Wet DBA, ontwikkelingen in de 30%-regeling en spraakmakende RVU-jurisprudentie.  U bent van harte welkom! Bij vragen kunt u …

Lees meer >

Privacy bijeenkomst i.s.m. Hermans & Partners - 24 januari 2018

BANNING organiseert met Hermans & Partners een privacy lunchbijeenkomst. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Omdat vrijwel elke organisatie persoonsgegevens verwerkt heeft zij te maken met de AVG. In de AVG wordt meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability). Het compliant maken van een organisatie vereist een serieuze inspanning en is niet vrijblijvend meer. Wat de invoering van de …

Lees meer >

VOL! Seminar ‘Highlights Arbeidsrecht – najaar 2017 - 24 januari 2018

Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht, houden wij ook dit najaar weer onze highlights Arbeidsrecht seminars. Naast de belangrijke rechtspraak en wetsontwikkeling zullen wij speciale aandacht schenken aan de volgende onderwerpen: Arbeidsongeschiktheid en de zieke werknemer; Fraude en privacy op de werkvloer; De billijke vergoeding; De toegenomen aandacht voor de herplaatsing van de werknemer; Actualiteiten omtrent de Wet DBA, ontwikkelingen in de 30%-regeling en spraakmakende RVU-jurisprudentie.  Wij ontmoeten u graag op een van onze seminars. De seminars vinden plaats op 5 (VOL!) en 12 oktober a.s. op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch. Mocht beide data niet uitkomen kunt u …

Lees meer >

Prinsjesdagontbijt ‘s-Hertogenbosch - 24 januari 2018

Lees meer >

Prinsjesdagontbijt Limburg - 24 januari 2018

Lees meer >

Prinsjesdagontbijt Amsterdam - 24 januari 2018

Lees meer >

Seminar ‘Aansprakelijkheidsverschuivingen in de bouw’ - 24 januari 2018

Het klassieke bouwproces wordt opengebroken door nieuwe wetgeving en door verdergaande integratie van ontwerp en uitvoering. De advocaten van BANNING staan stil bij de vraag hoe dit doorwerkt naar de aansprakelijkheidsverhoudingen in de bouwpraktijk. De volgende onderwerpen staan op het programma: het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen dat op 15 april 2016 is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet al vanaf 2017 leiden tot een fundamenteel ander toezicht op de bouwkwaliteit. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bouwkwaliteit verschuift van de gemeente als bevoegd gezag naar private partijen. Dit wetsvoorstel regelt ook een versterking van de positie van …

Lees meer >

Ontbijtseminar ‘Highlights Arbeidsrecht in het WWZ-tijdperk’ - 24 januari 2018

Ruim een jaar geleden is de tweede tranche van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Van meet af aan was het duidelijk dat de WWZ grote gevolgen zou hebben voor het arbeidsrecht, onder meer voor flexibele arbeidsrelaties, het ontslagrecht en de ontslagvergoedingen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de afschaffing van de VAR-verklaring voor zelfstandigen per 1 mei 2016. Deze veranderingen en de gevolgen voor de praktijk zijn inmiddels steeds duidelijker geworden. Op 8, 15 en 17 november 2016 organiseren wij drie seminars waarbij wij stilstaan bij degevolgen van WWZ voor de praktijk: wat zijn de veranderingen en de ontwikkelingen ruim een …

Lees meer >

Seminar ‘Doing Business in Asia with BANNING’ - 24 januari 2018

Tips & Tricks voor zakendoen in Zuidoost-Azië en China Een interactief seminar ter gelegenheid van de introductie van BANNING Singapore Singapore is de handels hub in Azië en wordt daarbij gezien als de perfecte uitvalsbasis voor het uitbouwen van uw activiteiten naar Zuidoost-Azië en China. In deze economische wereldstad liggen legio kansen. De aanwezigheid van een hoogwaardige financiële sector en de stimuleringsmaatregelen van de Singaporese overheid om buitenlandse ondernemers aan zich te binden, dragen hier in grote mate aan bij. Veelal onbekend is dat Singapore ook uitermate geschikt is als de ultieme hub voor startups, kleine en middelgrote ondernemingen, die zich bezig houden met innovatieve producten en …

Lees meer >

Seminar Cyber Security ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ - 24 januari 2018

Graag nodigen wij u donderdag 10 november aanstaande uit op het Cyber Security Seminar. Hier zullen verschillende sprekers vanuit hun achtergrond en expertise het onderwerp op originele wijze belichten. En niet alleen hard- en software komen aanbod, ook de juridische kant van het verhaal wordt steeds belangrijker. Sinds 1 januari 2016 zijn de gevolgen van een datalek ook juridisch een heet hangijzer geworden. Een ongeluk zit dus een klein hoekje tegenwoordig. Daarom is het belangrijk u voldoende voor te bereiden en u te wapenen. Hoe? Dat wordt in dit seminar volkomen duidelijk. Agenda      14.00 uur                Inloop met …

Lees meer >

NGB Extra – Special Omgevingsrecht: asbest, brand & actualiteiten - 24 januari 2018

Wie een bedrijf overneemt kan te maken krijgen met de aanwezigheid van asbest, brandonveiligheid en andere milieu-onveilige situaties. Het zijn belangrijke onderwerpen voor bedrijven, want de risico’s zijn groot. En wat kun je het beste doen wanneer je na een controlebezoek van een toezichthouder een brief ontvangt waarin staat dat het bedrijf een overtreding van de omgevingsvergunning heeft begaan? Mr. drs. Herbert Pasveer geeft u inzicht en handvaten hoe hiermee om te gaan. Hij besteedt daarbij aandacht aan de volgende onderwerpen: Waar moet u op letten bij de overname van een bedrijf? Hoe gaat u om met vergunde rechten? Wat zijn de risico’s van …

Lees meer >

Middagseminar ‘Highlights Arbeidsrecht in het WWZ-tijdperk’ - 24 januari 2018

Ruim een jaar geleden is de tweede tranche van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Van meet af aan was het duidelijk dat de WWZ grote gevolgen zou hebben voor het arbeidsrecht, onder meer voor flexibele arbeidsrelaties, het ontslagrecht en de ontslagvergoedingen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de afschaffing van de VAR-verklaring voor zelfstandigen per 1 mei 2016. Deze veranderingen en de gevolgen voor de praktijk zijn inmiddels steeds duidelijker geworden. Op 8, 15 en 17 november 2016 organiseren wij drie seminars waarbij wij stilstaan bij de gevolgen van WWZ voor de praktijk: wat zijn de veranderingen en de ontwikkelingen ruim …

Lees meer >

Veilig & compliant: hét IT-encryptie evenement. Snelheid is noodzakelijk! - 24 januari 2018

Maar liefst 80 procent van alle bedrijven is slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Het aantal beveiligings-incidenten steeg het afgelopen jaar met 38 procent. Zeven maanden na de invoering van de Wet Meldplicht Datalekken is er nog maar bar weinig veranderd. Er treden nog altijd datalekken op, er worden nog altijd phishing-mails verzonden en er worden nog altijd bedrijven gehacked. En dat terwijl een datalek voor organisaties kan resulteren in een boete ter hoogte van 810.000 euro of tien procent van de jaaromzet. Bescherming tegen datalekken, cybercriminaliteit en/of imagoschade houdt niet op met detectie- en verdedigingsmechanismen aan de netwerkrand. Een robuuste beveiligingsstrategie kan …

Lees meer >

NGB Extra: Masterclass Actualiteiten Aanbestedingsrecht - 24 januari 2018

Op 24 november a.s. verzorgt mr. drs. Martijn Jongmans, advocaat binnen de sectie Mededinging & Aanbesteding, de masterclass aanbestedingsrecht. Op 15 januari 2014 zijn in Brussel drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. Dat betekent nieuwe regels voor: klassiek aanbesteden (2012/24/EU); voor speciale sectorbedrijven (2014/25/EU) en; voor concessies (2014/23/EU). Voor de Nederlandse aanbestedingspraktijk betekent dit dat de Aanbestedingswet 2012, waarvan de inkt amper droog is, al weer op de schop moet. De gewijzigde Aanbestedingswet is op 1 juli 2016 in werking getreden. Wat deze nieuwe regels in de praktijk precies betekenen en hoe u daar gebruik van kunt maken is het onderwerp van het eerste deel van de bijeenkomst. Onder …

Lees meer >

Seminar “Woningcorporaties anno 2017” - 24 januari 2018

Woningcorporaties bevinden zich in een veranderende, complexe omgeving. De implementatie van de nieuwe Woningwet stelt de organisatie voor de nodige uitdagingen. Dit kan leiden tot een verminderde aandacht voor onder andere risicomanagement en compliance, terwijl het belang daarvan alleen maar is toegenomen. Denk daarbij aan informatiebeveiliging en de Europese Privacyverordening (AVG) die op 25 mei 2018 in werking zal treden. Het is noodzakelijk dat u tijdig nadenkt over de benodigde aanpassingen hiervoor in de organisatie; daarbij is en blijft privacy ‘Chefsache’. Wij geven u graag een aantal handvatten om ‘in control’ te komen én te blijven. Op donderdag 16 februari 2017 organiseren BANNING …

Lees meer >

Ronde tafel bijeenkomst Onderwijs en Vastgoed - 24 januari 2018

Uw schoolgebouw is al behoorlijk wat jaren geleden gebouwd. Sinds enkele jaren bent u als schoolbestuur eigenaar en verantwoordelijk voor exploitatie en beheer. Heeft u enig idee van de energiehuishouding van uw schoolgebouw(en)? Energiekosten vormen een substantieel deel van de exploitatiekosten van uw schoolgebouw. Vaak kan met kleine ingrepen een significante besparing worden bereikt en tevens worden voldaan aan de wettelijke verplichtingen om energiebesparende maatregelen. Zo slaat u twee vliegen in één klap zonder dat dit gepaard gaat met grote financiële investeringen.  Tijdens de Ronde tafel bijeenkomst zal Egbert Schelhaas stil staan bij het relevante wettelijke kader voor het verduurzamen van onderwijsvastgoed. Peter Mertens zal u …

Lees meer >

Seminar ‘Mededingingsrechtelijke do’s & don’ts’ - 24 januari 2018

In samenwerking met het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) organiseert de sectie Mededingingsrecht op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch het seminar ‘Mededingsrechtelijke do’s & don’ts bij informatieuitwisseling’.  De uitwisseling van informatie tussen bedrijven staat in verhoogde belangstelling van mededingingsautoriteiten zoals de Europese Commissie en de ACM. Uitwisseling van informatie tussen (potentiele) concurrenten kan in strijd met de mededingingsregels zijn, indien de strategische onzekerheid op de markt erdoor wordt verminderd en een heimelijke verstandhouding op deze manier in de hand wordt gewerkt.Minos van Joolingen en Silvia Vinken gaan onder meer in op de volgende aspecten: Kader informatie-uitwisseling Geoorloofde vs. niet-geoorloofde informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling met concurrenten Informatie-uitwisseling met niet-concurrenten (bijv. leveranciers of afnemers) Recente …

Lees meer >

VOL!! Seminar Actualiteiten Huurrecht - 24 januari 2018

Voor deze datum kunt u zich helaas niet meer aanmelden. Voor donderdag 6 juli a.s. nog wel! Ook dit voorjaar praten wij u graag bij over de actuele ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht. Namens de sectie Vastgoed, Bouw en Overheid stelt Egbert Schelhaas, huurrecht advocaat, recente gerechtelijke uitspraken aan de orde en koppelt hieraan praktische tips. Na dit seminar bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht. Ondermeer de volgende onderwerpen zullen de revue passeren: De bestemming van het gehuurde: in hoeverre is de huurder daaraan gebonden? De aanpassing van de huurprijs van winkelruimte: wanneer kan dat en …

Lees meer >

BANNING ABC: Contractbreuk, wat te doen? - 03 december 2015

Stel: een leverantie is niet in orde. Wat zijn de verplichtingen van de leverancier? Kan de klant schade claimen? En hoe zit het met de kleine lettertjes? Deze vragen staan in dit seminar centraal. Stap voor stap geven wij u praktische tips die u direct kunt toepassen in uw bedrijfsproces. Dat maakt deze bijeenkomst bij uitstek geschikt voor ondernemers, directeuren, managers en commerciële medewerkers. Loopt u tegen een juridische kwestie aan, laat het ons dan weten. Zo mogelijk besteden wij aan uw onderwerp dan extra aandacht. Het seminar vindt plaats op donderdag 3 december 2015 om 15.30 uur in het Ondernemersplein Limburg, Steegstraat 5 te …

Lees meer >

Ontbijtseminar ‘Highlights Arbeidsrecht in het WWZ-tijdperk’ - 16 april 2024

Ruim een jaar geleden is de tweede tranche van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Van meet af aan was het duidelijk dat de WWZ grote gevolgen zou hebben voor het arbeidsrecht, onder meer voor flexibele arbeidsrelaties, het ontslagrecht en de ontslagvergoedingen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de afschaffing van de VAR-verklaring voor zelfstandigen per 1 mei 2016. Deze veranderingen en de gevolgen voor de praktijk zijn inmiddels steeds duidelijker geworden. Op 8, 15 en 17 november 2016 organiseren wij drie seminars waarbij wij stilstaan bij degevolgen van WWZ voor de praktijk: wat zijn de veranderingen en de ontwikkelingen ruim een …

Lees meer >

Seminar ‘Doing Business in Asia with BANNING’ - 16 april 2024

Tips & Tricks voor zakendoen in Zuidoost-Azië en China Een interactief seminar ter gelegenheid van de introductie van BANNING Singapore Singapore is de handels hub in Azië en wordt daarbij gezien als de perfecte uitvalsbasis voor het uitbouwen van uw activiteiten naar Zuidoost-Azië en China. In deze economische wereldstad liggen legio kansen. De aanwezigheid van een hoogwaardige financiële sector en de stimuleringsmaatregelen van de Singaporese overheid om buitenlandse ondernemers aan zich te binden, dragen hier in grote mate aan bij. Veelal onbekend is dat Singapore ook uitermate geschikt is als de ultieme hub voor startups, kleine en middelgrote ondernemingen, die zich bezig houden met innovatieve producten en …

Lees meer >

Seminar ‘Aansprakelijkheidsverschuivingen in de bouw’ - 16 april 2024

Het klassieke bouwproces wordt opengebroken door nieuwe wetgeving en door verdergaande integratie van ontwerp en uitvoering. De advocaten van BANNING staan stil bij de vraag hoe dit doorwerkt naar de aansprakelijkheidsverhoudingen in de bouwpraktijk. De volgende onderwerpen staan op het programma: het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen dat op 15 april 2016 is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet al vanaf 2017 leiden tot een fundamenteel ander toezicht op de bouwkwaliteit. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bouwkwaliteit verschuift van de gemeente als bevoegd gezag naar private partijen. Dit wetsvoorstel regelt ook een versterking van de positie van …

Lees meer >

VOL! Seminar ‘Highlights Arbeidsrecht – najaar 2017 - 16 april 2024

Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht, houden wij ook dit najaar weer onze highlights Arbeidsrecht seminars. Naast de belangrijke rechtspraak en wetsontwikkeling zullen wij speciale aandacht schenken aan de volgende onderwerpen: Arbeidsongeschiktheid en de zieke werknemer; Fraude en privacy op de werkvloer; De billijke vergoeding; De toegenomen aandacht voor de herplaatsing van de werknemer; Actualiteiten omtrent de Wet DBA, ontwikkelingen in de 30%-regeling en spraakmakende RVU-jurisprudentie.  Wij ontmoeten u graag op een van onze seminars. De seminars vinden plaats op 5 (VOL!) en 12 oktober a.s. op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch. Mocht beide data niet uitkomen kunt u …

Lees meer >

Jeroen Bosch Summit 2024: Familiebedrijven anno 2024 - 16 april 2024

Woensdag 6 maart jl. heeft de derde editie van het 𝐉𝐞𝐫𝐨𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐬𝐜𝐡 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐢𝐭 plaatsgevonden. Bestuurders uit het Brabantse bedrijfsleven, het publieke domein en het hoger onderwijs kwamen bijeen in ons kantoor (het voormalig Paleis van Justitie) in ’s-Hertogenbosch. Ralph Geers (wethouder Gemeente ‘s-Hertogenbosch van onder meer Economische Zaken en programma Datastad), Martijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, portefeuille Economie, Talentontwikkeling & Financiën), Peer Swinkels (CEO Royal Swinkels), Bob Hutten (algemeen directeur Hutten én voorzitter Brabantse Familiebedrijven Genootschap), Sylvester Eijffinger (emeritus hoogleraar Financiële Economie) en Jan-Willem de Tombe (voorzitter Banning Advocaten) gaven hun visie over het thema van dit jaar “𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐛𝐞𝐝𝐫𝐢𝐣𝐯𝐞𝐧 𝐚𝐧𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒”. Wij bedanken de sprekers en alle …

Lees meer >