NGB Extra – Special Omgevingsrecht: asbest, brand & actualiteiten

24 januari 2018

Wie een bedrijf overneemt kan te maken krijgen met de aanwezigheid van asbest, brandonveiligheid en andere milieu-onveilige situaties. Het zijn belangrijke onderwerpen voor bedrijven, want de risico’s zijn groot. En wat kun je het beste doen wanneer je na een controlebezoek van een toezichthouder een brief ontvangt waarin staat dat het bedrijf een overtreding van de omgevingsvergunning heeft begaan?

Mr. drs. Herbert Pasveer geeft u inzicht en handvaten hoe hiermee om te gaan. Hij besteedt daarbij aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Waar moet u op letten bij de overname van een bedrijf? Hoe gaat u om met vergunde rechten?
  • Wat zijn de risico’s van asbest en brand?
  • Hoe zit het met de handhaving door het bevoegd gezag van het omgevingsrecht? Welke strategieën zijn er om daarmee om te gaan? Hoe zit het met de beginselplicht tot handhaving en het concrete zicht op legalisatie?

Dit seminar is exclusief voor leden van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.