Actualiteiten Huurrecht ‘s-Hertogenbosch

24 januari 2018

Ook dit najaar staan er weer een drietal seminars “Actualiteiten Huurrecht” van de sectie vastgoed van BANNING N.V. op het programma. Egbert Schelhaas zal de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht aan de orde stellen. Dit doet hij aan de hand van recente gerechtelijke uitspraken. Daaraan koppelt hij praktische tips.

Aan de orde komen onder meer:

 • Mag de verhuurder verhuren aan een concurrerende huurder?
 • Kan een verhuurder de boetes uit het ROZ model incasseren?
 • De opzegging van een huurovereenkomst bedrijfsruimte of woonruimte wegens een renovatie;
 • Aansprakelijkheid van de makelaar wegens het niet onderzoeken van de bestemming;
 • Ontruiming wegens illegale onderverhuur;
 • Gebreken aan het gehuurde, zoals het laten voortduren van leegstand;
 • De werking van een huurgarantie;
 • Gaat een recht op eerste koop over?
 • Nieuwe wetgeving;
 • Kan een verhuurder iets doen tegen een juridische splitsing van zijn huurder?
 • Huur en asbest.

Uiteraard bestaat er tijdens en na het seminar de gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor dit seminar.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Hélène Beerlage of Mariëlle van Zoest op telefoonnummer: +31 73 692 77 20 of e.schelhaas@banning.nl.