Ronde tafel bijeenkomst Onderwijs en Vastgoed

24 januari 2018

Uw schoolgebouw is al behoorlijk wat jaren geleden gebouwd. Sinds enkele jaren bent u als schoolbestuur eigenaar en verantwoordelijk voor exploitatie en beheer. Heeft u enig idee van de energiehuishouding van uw schoolgebouw(en)? Energiekosten vormen een substantieel deel van de exploitatiekosten van uw schoolgebouw. Vaak kan met kleine ingrepen een significante besparing worden bereikt en tevens worden voldaan aan de wettelijke verplichtingen om energiebesparende maatregelen. Zo slaat u twee vliegen in één klap zonder dat dit gepaard gaat met grote financiële investeringen. 

Tijdens de Ronde tafel bijeenkomst zal Egbert Schelhaas stil staan bij het relevante wettelijke kader voor het verduurzamen van onderwijsvastgoed. Peter Mertens zal u enthousiast voorlichten over de mogelijkheid om het aanpakken van uw energiehuishouding in nauwe samenwerking met de leerlingen te laten gebeuren. Het concept Energy Challenges biedt hiervoor verschillende opties afhankelijk van leeftijd van de leerlingen en schooltype. Het concept bevordert het enthousiasme voor het thema energie en leidt tot meer klimaatbewustzijn. Daarnaast verlaagt deelname het energieverbruik van scholen door real time verbruiksmonitoring en een maatwerkadvies. Door middel van een quick scan worden de mogelijke verduurzamingsmaatregelen geïnventariseerd. Vervolgens wordt samen met uw leerlingen in beeld gebracht welke organisatorische stappen nodig zijn en hoe de verschillende maatregelen gefinancierd kunnen worden.

Het seminar vindt plaats op maandag 6 maart 2017 in ‘s-Hertogenbosch. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Na afloop bieden wij u graag een borrel aan, met gelegenheid tot napraten.

Aanmelden

Klik hier om u voor deze Ronde tafel bijeenkomst aan te melden. U bent van harte welkom!