Arbeidsmediation

Mediation in werkrelaties kan worden ingezet wanneer sprake is van een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling. Dat kan al in een vroeg stadium om escalatie van het conflict te voorkomen, maar mediation kan ook als alternatief voor een juridische procedure worden ingezet. Arbeidsmediation wordt in de praktijk ook regelmatig geadviseerd door bedrijfsartsen, bijvoorbeeld wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is vanwege spanningen of een (conflict)situatie op het werk.

Hoe werkt arbeidsmediation?

Bij arbeidsmediation treedt de mediator op als onafhankelijke en neutrale begeleider van het mediation proces. Een arbeidsmediator neemt geen standpunten in, maar stelt vragen en onderzoekt wat er nodig is tussen partijen om weer met elkaar in gesprek te gaan. Samen wordt (in vertrouwelijkheid) het geschil besproken en worden de belangen over en weer in kaart gebracht. Aan de hand daarvan gaan partijen op zoek naar oplossingen die voor beiden werkbaar en toekomstbestendig zijn. Zij maken daarin hun eigen keuzes. Dat kan zijn een continuering van het dienstverband onder bepaalde voorwaarden, maar het kan ook zijn dat partijen afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (een zogenaamde exit-mediation). De arbeidsmediator legt de gemaakte afspraken schriftelijk vast en daarmee eindigt de mediation.

Advocaat-mediator arbeidsrecht

Wij hebben met Stéfanie van Creij en Debby Hermans twee deskundige advocaat-mediators (MfN-geregistreerd) in huis die beschikken over alle kennis van het arbeidsrecht én ervaring hebben als mediator. Vanuit die expertise en ervaring kunnen zij als arbeidsmediator partijen in een arbeidsconflict tot elkaar brengen. Een mediation onder begeleiding van Stéfanie en/of Debby kan zowel op locatie plaatsvinden als op neutraal terrein bij ons op kantoor. Zowel een vaste prijsafspraak voor een mediation traject als een mediation op uurbasis zijn mogelijk.