Zakelijke mediation

In samenwerkingen en ondernemerschap zijn regelmatig conflicten aan de orde. Doorgaans kunnen partijen de problemen die spelen goed onderling oplossen. Als dat niet lukt en het conflict dreigt de escaleren, dan is mediation een uitstekend middel om het conflict te bespreken en op te lossen.

In de praktijk staan negatieve emoties, aannames, wantrouwen en principes vaak in de weg aan het vinden van een gezamenlijke oplossing. In veel gevallen zijn partijen dan vooral bezig met het bestrijden en tegenwerken van elkaar, dan met het oplossen van het daadwerkelijke probleem.

Mediation kan partijen helpen om weer met elkaar in gesprek te komen, zodat er ruimte ontstaat om tot een oplossing te komen. De mediator begeleidt partijen in dat proces en bij de onderhandelingen.

Onze aanpak kenmerkt zich door een duidelijke sturing waar het moet en loslaten waar het kan. Met respect voor de autonomie van partijen en gevoel voor wat er speelt.

Hoe werkt zakelijke mediation?

Het mediation proces start met afzonderlijke, vertrouwelijke intakegesprekken met beide partijen. Tijdens het intakegesprek komt kort aan de orde wat er speelt. De mediator geeft informatie over de mogelijkheden, spelregels en het verloop van de mediation. Daarnaast wordt met beide partijen afgestemd wie bij de mediation aanwezig is, waar een wanneer de mediation plaatsvindt.

Ons kantoor beschikt over een ruimte die is ingericht op zakelijke bijeenkomsten, waar partijen in alle vrijheid met elkaar kunnen spreken. De mediation kan ook op een andere neutrale locatie plaatsvinden. Uitgangspunt is dat alle partijen zich comfortabel voelen bij de setting waarin de mediation plaatsvindt. Ons streven is altijd om binnen twee weken een eerste mediation sessie met partijen te plannen.

Tijdens de zakelijke mediation onderzoekt de mediator samen met de deelnemers wat de kern van het conflict is en welke belangen er spelen. Daarna worden oplossingsrichtingen geïnventariseerd en begeleidt de mediator de onderhandelingen tussen partijen en het maken van concrete afspraken.

Zakelijke mediators

Wij beschikken over goed opgeleide zakelijke mediators die ervaren zijn in het doorbreken van impasses en het boeken van vooruitgang in gesprekken tussen partijen.