Inhouse mediation

Naast de reguliere vorm van mediation bieden wij ook Inhouse mediation (pre-mediation) voor bedrijven aan: begeleiding van betrokkenen in een samenwerking ter voorkoming van geschillen, bijvoorbeeld bij het maken van samenwerkingsafspraken of in de aanloop naar besluitvorming. Daarmee kunnen (dreigende) conflicten op de werkvloer preventief en op een laagdrempelige manier worden opgelost, zodat escalatie wordt voorkomen.

Soms is een mediationtraject een te zwaar middel voor de situatie. Inhouse mediation of pre-mediation is bedoeld om partijen de mogelijkheid te geven om op een informele manier te praten over een (dreigend of beginnend) conflict. Inhouse mediation is een laagdrempelig gesprek met een mediator en betrokkenen. Tijdens het gesprek wordt bekeken wat er speelt en of dat kan worden opgehelderd. Het doel is om duidelijk te krijgen wat de spanningen veroorzaakt en wat de gewenste oplossingsrichting is. Pre-mediation zorgt ervoor dat de angel er snel uit wordt gehaald, zodat het (dreigende) conflict de-escaleert. In veel gevallen is de situatie al opgelost voordat het daadwerkelijk een conflict is.

Bij Inhouse mediation zijn er, in tegenstelling tot een reguliere mediation, geen officiële regels waar partijen voor tekenen.   

 

Heeft u interesse in of vragen over Inhouse mediation? Neem dan vrijblijvend contact op met Stéfanie van Creij om de mogelijkheden voor Inhouse mediation te bespreken.