Scheidings- en familiemediation

De beslissing om uit elkaar te gaan is altijd moeilijk en doet pijn. Uw wegen scheiden en daarbij horen nieuwe afspraken over financiën, kinderen, inboedel, huis en andere praktische zaken. Als u er samen voor heeft gekozen om de scheiding via een scheidingsmediator te laten verlopen, is de kans groot dat het proces voor beide partijen zorgvuldig en respectvol zal verlopen. Onder begeleiding van een scheidingsmediator kunnen (aanstaande) ex-partners in onderling overleg zelf afspraken maken over de gevolgen van de scheiding of verbreking van de samenwoning. Ook na een scheiding kan mediation ingezet worden bij verschillen van inzicht (bijvoorbeeld over de hoogte van de alimentatie of wijziging van de zorgregeling). De mediator brengt partijen met elkaar in gesprek en begeleidt hen bij het vinden van een oplossing.

Hoe werkt scheidingsmediation?

Scheidingsmediation is bij uitstek geschikt voor aanstaande ex-partners die de gevolgen van hun scheiding in onderling overleg willen regelen. Zij voeren onder begeleiding van de mediator gesprekken met elkaar. De mediator helpt partijen gedurende deze gesprekken om tot gezamenlijk gedragen afspraken te komen door hen te informeren over de juridische mogelijkheden en hun rechten en plichten. Naast de juridische kant van de zaak, staat de mediator ook stil bij eventuele onderliggende (emotionele/relationele) problemen. Zo worden partijen ondersteund bij het doorbreken van patronen in de onderlinge communicatie die in de weg staan aan het bereiken van een oplossing. Mediation kan daardoor bijdragen aan het herstellen of verbeteren van de onderlinge verstandhouding en/of communicatie. Dit in tegenstelling tot een procedure, die vaak een averechtse werking heeft.

Een succesvolle mediation leidt tot ondertekening van een document (een convenant genoemd) waarin de door partijen gemaakte afspraken zijn opgenomen. Met behulp van dit convenant kan de rechter de echtscheiding uitspreken, zonder dat hieraan een kostbare en tijdrovende juridische procedure vooraf is gegaan. Het voordeel van onze mediators is dat zij ook allen advocaat zijn en de specialisatieopleiding van de Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) succesvol hebben afgerond. Dat betekent dat zij u bij het gehele proces kunnen begeleiden en adviseren, ook op het juridische vlak, en tevens zorg dragen voor het opstellen van het convenant met ouderschapsplan en voor indiening van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank.

Voor meer informatie over de methode van mediation verwijzen wij u naar de website Verder-Online.

Collaborative divorce (overlegscheiding)

Overlegscheiden is een speciale vorm van mediation en is geschikt voor partners die uit elkaar gaan en dit op een respectvolle manier onder deskundige begeleiding goed willen regelen. Voor elkaar en de eventuele kinderen. Met duidelijke en toekomstbestendige afspraken als resultaat. Dit is ook mogelijk voor partners die niet getrouwd zijn. Bij een overlegscheiding hebben beide partijen ieder een eigen advocaat. Dat voelt vertrouwd en zorgt voor de nodige balans aan tafel die er soms niet is bij mediation onder leiding van één mediator. Daarnaast worden partijen samen begeleid door een coach en (indien gewenst) een financieel deskundige. Kortom: de aanstaande ex-partners worden bijgestaan door een multidisciplinair team dat hen begeleidt bij het maken van de afspraken, ieder vanuit zijn of haar eigen expertise. De professionals in het team richten zich voortdurend op het vinden van oplossingen. Ook voor die lastige kwesties waar u met elkaar niet meer uitkomt. Uit ervaring weten wij dat de kans heel klein is dat er alsnog een lange procedure bij de rechtbank nodig is. Procederen is kostbaar, vertraagt en zorgt geregeld voor een grote vertrouwensbreuk.

Namens ons kantoor zijn Marc van Opstal en Agnes van Wieren aangesloten bij de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP). Op de website van de VvCP kunt u meer informatie vinden over deze unieke manier van scheiden. Tevens kunt u daar de ervaringen van anderen lezen.