Aanbestedingsrecht

De overheid koopt per jaar voor ruim 60 miljard euro in bij meer dan 70.000 verschillende leveranciers. Deze opdrachten worden vaak via (Europese) aanbestedingsprocedures in de markt gezet: jaarlijks worden ruim 10.000 aanbestedingen uitgeschreven. De overheidsmarkt is hierdoor aantrekkelijk voor ondernemingen. Van ‘laaghangend fruit’ is doorgaans echter geen sprake. Ondernemingen die overheidsopdrachten willen bemachtigen, zien zich geconfronteerd met aanbestedingsprocedures die arbeidsintensief kunnen zijn, een zorgvuldige voorbereiding vereisen en een onzekere uitkomst kennen. Besluit uw onderneming te investeren in deelname aan een aanbesteding dan wilt u de slagingskans logischerwijs maximaliseren. Voor aanbesteden zonder kleerscheuren en succesvol inschrijven op aanbestedingen is kennis van de recente ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en rechtspraak een must. Het aanbestedingsrecht staat bol van formele regels waaraan strikt de hand wordt gehouden en is voortdurend in beweging. Een kleine formele vergissing kan resulteren in uitsluiting van de procedure of de kans op winst doen verdwijnen. Ook tijdig de juiste vragen stellen kan van belang zijn voor een kansrijke inschrijving. Voor adviesvragen, het voeren van (kortgeding) procedures of de juridische begeleiding van (complexe) aanbestedingstrajecten kunnen (potentiële) inschrijvers en overheden terecht bij onze aanbestedingsrecht specialisten. Ook op specifieke terreinen zoals vastgoed, gezondheidszorg en ICT. Onze advocaten leveren maatwerk en denken proactief en doelgericht met u mee om tot de beste oplossing te komen. Indien naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure een geschil ontstaat, brengen wij de kansen en risico’s helder in kaart. Soms is een juridische procedure onvermijdelijk. Ook in die situatie staan wij garant voor een snelle, pragmatische en doelgerichte aanpak.