Sanctierecht & Interne Onderzoeken

In de complexer wordende samenleving spelen toezicht en regulering een steeds grotere rol. Uw onderneming heeft hiermee te maken. Onze specialisten zijn hierin thuis en leiden u de weg naar een discrete oplossing, waarbij uw goede reputatie behouden blijft. Zowel in bestuursrechtelijke als strafrechtelijke zaken.

Strafrecht

Het strafrecht kan diep ingrijpen in uw onderneming. Wij zijn gespecialiseerd in fraude en corruptie (omkoping, witwassen, Wwft, valsheid in geschrift), bedrijfsongevallen en het milieustrafrecht (waaronder Meststoffenwet, Brzo). U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met de Nederlandse Arbeidsinspectie, het Openbaar Ministerie, NVWA of de FIOD. Wij geven u de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Wij hebben een jarenlange ervaring in de behandeling van complexe strafzaken waarbij het uitgangspunt altijd is het voorkomen van strafvervolging.

Boete- en sanctierecht

Wanneer uw onderneming wordt betrokken in een boetetraject, is onze gecombineerde kennis van het straf- en bestuursrecht van essentieel belang. Bestraffing kan op basis van het strafrecht plaatsvinden, maar ook op basis van het bestuursrecht. Om u goed te kunnen adviseren en de consequenties van deze verschillende boetetrajecten in te kunnen zien voor uw onderneming (bijvoorbeeld consequenties op basis van de Wet Bibob), is adequate bijstand essentieel. Een boete is een veel voorkomende vorm van afdoening bij bijvoorbeeld bedrijfsongevallen waarbij er een vermoeden is van overreding van de Arbeidsomstandighedenwet.

Interne onderzoekspraktijk

Uw onderneming kan geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een vermoeden van fraude in de jaarrekening, een vermoeden van strafbare feiten of een vermoeden van integriteitsschendingen (waaronder grensoverschrijdend gedrag). Het kan noodzakelijk zijn een goed  beeld te krijgen van wat er feitelijk is gebeurd. Wij voeren op discrete wijze onderzoek uit, en adviseren u hoe om te gaan met vermeende overtredingen. Zo kan uw onderneming verder na bijvoorbeeld een vermoeden van fraude in de jaarrekening (verkrijgen goedkeurende verklaring van de accountant), of kunt u middels het onderzoek een vermoeden van strafbare feiten weerleggen. Soms is het juist in uw belang u zelf te richten tot de autoriteiten na het uitvoeren van onderzoek, ook bij self reporting staan wij u bij.

Internationale sancties

Onze specialisten kunnen u met raad en daad bijstaan inzake internationaal/Europees ingestelde sancties jegens Staten, rechtspersonen, organisaties en individuen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de sancties ingesteld jegens Rusland naar aanleiding van de oorlog tegen Oekraïne. Heeft uw onderneming te maken met gesanctioneerde gebieden (denk aan im- en export) of individuen? Win altijd advies in, u kunt gemakkelijk iets over het hoofd zien binnen deze complexe wet- en regelgeving. Handelen in strijd met het sanctierecht is een (Europees) misdrijf. Charlotte Posthuma verzorgt lezingen op dit gebied en treedt ook op in landelijke media om te informeren over de werking van deze sancties (NPO Radio 1).