Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: meervoudig stemrecht

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

28 oktober 2021

In een aantal korte blogs geven wij een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de WBTR. Deze blog gaat over de nieuwe regeling voor meervoudig stemrecht.

De WBTR beperkt de mogelijkheid om aan bestuurders en commissarissen meervoudig stemrecht toe te kennen. De wet kende daarover al een regeling voor de BV en de NV. Een bestuurder of commissaris kan niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen tezamen. Bij een bestuur dat bestaat uit drie personen, is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat één bestuurder drie stemmen mag uitbrengen en de andere bestuurders ieder slechts één stem. Wel toegestaan is dat één bestuurder twee stemmen mag uitbrengen en de andere twee bestuurders ieder één stem. Deze regeling beoogt de kwaliteit van het bestuur en toezicht te vergroten. Hiermee wordt voorkomen dat één bestuurder of commissaris zijn wil kan doordrukken. De regeling benadrukt het beginsel van collegiaal bestuur.

Een bepaling in de statuten op grond waarvan een bestuurder of commissaris meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen tezamen, blijft geldig tot de eerstvolgende statutenwijziging vanaf 1 juli 2021, maar uiterlijk tot 1 juli 2026.

 

Heeft u vragen over de WBTR? Neem dan contact op met met onze specialisten Henk Brat, Marc Janssen, Roderic ter Rele of Jeff van Veen.

 

Download brochure WBTR

Blog 1: WBTR
Blog 2: toezichthouders
Blog 3: aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen
Blog 4: ontstentenis of belet
Blog 5: ontslag door rechtbank van bestuurders en commissarissen stichting
Blog 6: tegenstrijdig belang