Raad van Advies

Banning Advocaten heeft sinds 1 januari 2021 een Raad van Advies aan haar verbonden, die bestaat uit de externe leden Sylvester Eijffinger, John Huiberts en Bert Pauli.

De Raad van Advies adviseert het bestuur van Banning Advocaten over niet-juridische (maatschappelijke) ontwikkelingen en strategische onderwerpen, met als oogmerk de verbinding met stakeholders in de regio te versterken en nieuwe relaties te creëren.