De Externe Vertrouwenspersonen

expertise:

Arbeidsrecht

07 maart 2023

Als werkgever wil je natuurlijk een veilige werkomgeving binnen de organisatie creëren, maar hoe doe je dat? Waar kunnen medewerkers terecht als ze worden gepest of geïntimideerd? En belangrijker: hoe kan je grensoverschrijdend gedrag voorkomen?

Eén van de maatregelen die u als werkgever kan treffen is het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

𝐃𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐭𝐫𝐨𝐮𝐰𝐞𝐧𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐨𝐧 is het eerste aanspreekpunt voor medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of die een integriteitsschending willen melden. Samen met de klager of melder kijkt de Vertrouwenspersoon naar de mogelijkheden om de kwestie op te lossen. De tussenkomst van een Vertrouwenspersoon kan de-escalerend werken, de werknemer voelt zich gehoord en de werkgever kan sneller grip op de situatie krijgen. Langslepende trajecten kunnen mogelijk worden voorkomen, evenals (juridische) procedures en negatieve publiciteit. Daarnaast heeft de Vertrouwenspersoon de taak om de organisatie te informeren en de directie (gevraagd en ongevraagd) te adviseren.

Debby Hermans en Stéfanie van Creij zijn beiden gecertificeerd (extern) Vertrouwenspersoon en staan u of uw organisatie graag bij.

Bekijk hier de website van De Vertrouwenspersonen.