Voor studenten

Samenwerking Magister JFT

Sinds 2018 zijn wij een samenwerking met faculteitsvereniging Magister JFT van de Tilburg University aangegaan. Het werven van studenten en hen kennis laten maken met de advocatuur staat hierbij hoog in het vaandel. Derdejaars bachelor en masterstudenten bieden wij de mogelijkheid tot het lopen van een studentstage voor de duur van zes of acht weken op een rechtsgebied dat aansluit bij hun voorkeur en expertise.

In samenwerking met Magister JFT organiseren wij jaarlijks een Kroegcollege, die op de campus van de Tilburg University plaatsvindt, nemen wij jaarlijks deel aan de Business Day in het Willem II Stadion en organiseren wij een kantoorbezoek op onze vestiging in ’s-Hertogenbosch. Daarbij worden de studenten uitgedaagd een moot court te houden. De moot court vindt plaats in één van de oude, in originele staat zijnde, zittingszalen van ons kantoor (Oude Paleis van Justitie). Advocaten van ons kantoor die tevens raadsheer-plaatsvervanger zijn bij de rechterlijke macht vormen het rechterlijk college.