Wordt Gezamenlijke Inkoop Omgezet in een Inkoopkartel? | Over Inkoopsamenwerking in Nederland

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

19 maart 2019

Inhoud:

1. Inleiding

Indien een schuldenaar, met het recht van verrekening, zijn medeschuldenaar informeert over zijn voornemen om zijn schuld te verrekenen met zijn vordering, worden zowel de schuld als de vordering in onderling overleg geëlimineerd. Volgens de wet (artikel 6:127 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) is voor verrekening vereist dat de partijen zowel elkaars schuldeisers als schuldenaren zijn. Deze conditie staat ook bekend als de “wederkerigheid van vorderingsrecht en schuldverplichting”.

2. Uitspraak van de Hoge Raad

2.1. De feiten
De Hoge Raad (HR 23-03-2018, ECLI:NL:HR:2018:428) heeft recentelijk een uitspraak gedaan met betrekking tot deze wederkerigheidsvoorwaarde.

AA Accountants betoogde in cassatie dat de hofbeslissing, die haar argument om de vordering op P&H voor onbetaalde facturen te verrekenen met haar schuld aan Previa afwees vanwege het ontbreken van wederkerigheid, onjuist was. AA Accountants stelt dat er meerdere contracten met P&H en haar dochterondernemingen waren in verband met het verrekenen van de vordering op P&H en dochterondernemingen (voor accountancydiensten) met de vorderingen die Previa van AA Accountants zou ontvangen voor verrichte bedrijfsactiviteiten.

2.2. Uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad was het eens met AA Accountants. Volgens de Hoge Raad is het ‘wederkerig schuldenaarschap’-principe van Artikel 6:127 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek niet verplicht. Dit betekent dat van dit principe afgeweken kan worden, zelfs in situaties van faillissement.

3. Praktisch advies

In theorie kan het recht van verrekening tussen zakelijke partners door contractuele afspraken uitgebreid, beperkt of volledig uitgesloten worden, mits elke partij kan afwijken van het vereiste van “wederkerigheid van schuldeiserschap en schuldenaarschap”. Dit kan nuttig zijn voor bedrijven die deel uitmaken van een groep waarbinnen meerdere schulden of vorderingen bestaan.

Heeft u vragen over dit artikel of andere gerelateerde cassatieonderwerpen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Marc Janssen of andere leden van het Cassatie-team van Banning advocaten.